Fructi Causa op ramkoers met Spaargids.be

Fructi Causa, een in Luxemburg gevestigde platformmakelaar die hoofdzakelijk actief is in België, insinueert in zijn nieuwsbrief dat de vergelijkingssite Spaargids.be niet objectief zou zijn en zich zelfs laat betalen door een aantal partners.  Aanleiding voor deze aantijging is de aandacht die Spaargids.be geeft, of beter niet geeft, aan Fructisafe, een tak21 koopsomproduct verdeeld door Fructi Causa maar gemaakt door de Belgische levensverzekeraar Patronale Life

Als je deze case in een wat ruimere context plaatst duiken er een paar interessante vragen op. Is het product met het hoogste rendement ook het beste? Moet een vergelijkingssite onafhankelijk zijn? Is er een toekomst voor platformmakelaars?

Patronale Life

AfbeeldingFructisafe is een tak21 beleggingsproduct dat door Patronale Life,  een kleine Belgische levensverzekeringsmaatschappij,  wordt ontwikkeld. Patronale Life is in feite de samenvoeging van Patronale Hypotheekmaatschappij en het vroegere Asco Life, een Antwerpse tak23 maatschappij die in 2010 verkocht werd door Ackermans&van Haaren.  De referentie-aandeelhouders van de maatschappij waren destijds  Fork capital N.V., de investeringsholding van Filip Moeykens, en Nucleus holdings, een Luxemburgse spv van ondermeer Vincent Deruddere. Die laatste lijkt echter uit de structuur verdwenen te zijn. Op de website van Patronale Life wordt hij niet langer vermeld als bestuurder. Een van zijn vertrouwelingen, Thierry Mooij, is ook niet langer directeur van Patronale Life.

Patronale Life ontwikkelt op maat gemaakte tak21 concepten voor een paar platformmakelaars . Fructisafe is enkel verkrijgbaar via Fructi Causa, het Luxemburgse platform van Patrick Snyders en Johan d’Hoedt.  Alle tak21 concepten van Patronale Life kenmerken zich door een hoge technische rente.

Korte analyse van het concept Fructisafe

AfbeeldingFructisafe is een tak21 koopsomproduct met een technische rente van 2,40%. Voor stortingen tijdens de maand december 2012 garandeert Patronale Life echter een promotierente van 2,65%. Allicht willen de maatschappij en de makelaar daarmee een aantal klanten overtuigen om in te stappen voordat de verhoogde taks van 2% van toepassing wordt. Historisch bekeken heeft het product altijd een hoge technische rente gegeven. Eerder bedroeg die 3,45% en daarna werd de rentevoet aangepast naar 3,25%.

De kostenstructuur van het product is bijzonder. Er wordt enkel een forfaitaire instapkost van 250 € gevraagd. Patronale Life rekent geen beheersvergoedingen aan na toekenning van de technische rente. De uitstapkost van 5% daalt jaarlijks met 1% en er staat een clausule voor conjuncturele vergoeding in de polis. Qua financiële voorwaarden is dit contract daarmee zeker een van de betere van de markt. De belangrijkste vraag in het kader van Fructisafe gaat over de draagkracht van de uitgevende maatschappij en de onderliggende waarde van de beleggingsportefeuille. De huidige bestuurders hebben een uitstekende reputatie maar de schaalgrootte van de maatschappij is beperkt. De portefeuille van de vroegere Patronale Hypotheekmaatschappij zit hoofdzakelijk in kredieten met een verhoogd risico en dus met een wat hogere rente. Dergelijke portefeuilles hebben vaak een kortere duurtijd omdat de kredietnemers zo snel mogelijk overstappen naar een constructie met een lagere rentevoet. In de huidige financiële omgeving weegt die factor nog sterker door, zeker ook met het oog op de nakende implementatie van Solvency 2.

In principe is dit echter een theoretisch probleem voor polissen tot 100.000 €. Tot dat niveau worden de beleggers beschermd door een staatswaarborg.

De financiële infofiche van Fructisafe vindt u hier

Puur op basis van zijn kostenstructuur en de gegarandeerde rente zou dit product hoog moeten scoren in de analyse van een objectieve vergelijkingssite.  Dat is net wat de zaakvoerders van Fructi Causa, aan Spaargids.be verwijten. De site zou volgens hen niet objectief zijn en systematisch Fructisafe wegdrukken.

Wat verwijt Fructi causa precies aan Spaargids.be?

Fructi Causa verwijt Spaargids.be een gebrek aan objectiviteit. Volgens hen is Fructisafe het beste aanbod op de markt inzake tak21. Dat zou dus een sterke trafiek moeten opleveren via een vergelijkingssite zoals Spaargids.be. Maar blijkbaar gebeurt dat niet.

Spaargids.be zou Fructisafe zelfs van de site hebben gehaald en het er enkel na publieke druk weer hebben opgezet. Kristof De Paepe van Spaargids.be ontkent dit manifest.

Fructi Causa beweert ook dat Spaargids.be hen benaderde om tegen betaling een promotiepakket op de website te plaatsen. Dat ontkennen ze overigens niet bij de vergelijkingssite. Kristof De Paepe voegt er zelfs aan toe dat ze alle aanbieders van tak21 concepten hebben benaderd. ‘Dergelijke aanbiedingen zijn volgens De Paepe in het voordeel van de klant. Die krijgen daardoor bijzonder gunstige voorwaarden. De website van Spaargids.be vermeldt overigens ook zeer duidelijk dat de site een vergoeding krijgt van de partners.

spaargidspartners

Fructi Causa beweert tenslotte dat Spaargids. be Fructisafe systematisch uit de top3 houdt. Volgens De Paepe werkt de site echter niet met een klassering. De klant krijgt op basis van een parameter die hij zelf aanklikt een lijst met producten die het beste aan het gekozen criterium voldoen.

Onze interpretatie

Of het product Fructisafe al dan niet van de site werd gehaald kunnen we niet controleren. Alleszins staat het er nu opnieuw op. Toch is er iets bizar in de selectie van de vergelijkingssite

Indien een bezoeker van de site de pagina over tak21 opent krijgt hij een lijst met 10 producten te zien. Daar staat Fructisafe niet bij. Je kan vervolgens een selectie gaan maken op basis van de parameters historisch rendement, gewaarborgd rendement of instapkosten. Op basis van de instapkosten is Fructisafe de beste keuze, op basis van gegarandeerd rendement staat het product op de 5de plaats.

Het is vreemd dat een product dat op basis van 2 criteria op 3 in de beste 5 scoort, niet wordt opgenomen in de basisselectie.

Bij Financelab zijn we overigens ook  niet helemaal akkoord met het statement van Kristof De Paepe dat er geen klassement op de site gemaakt wordt. Spaargids.be geeft wel degelijk de indruk dat de producten gerangschikt staan. Als je op de pagina over tak21 landt krijg je een lijst met producten te zien. In het hoofd van de consument lijkt dat op een rangschikking. In die rangschikking staat Allianz Invest for Life Dynamic manifest bovenaan.

Tak21 met korte garanties

Fructi Causa vindt het  ‘onwaarschijnlijk’ dat het product van Allianz prominent bovenaan staat. Volgens de platformmakelaar heeft Invest for Life Dynamic een gewaarborgd rendement dat veel lager ligt dan Fructisafe. Allianz garandeert een rente van 2,75% op drie jaar. Na drie jaar val je terug op 0% garantie. Volgens Fructi Causa geeft dat 108% eindgarantie op 8 jaar of een gewaarborgd rendement van 1% per jaar!

De informatiefiche van Allianz Invest for Life Dynamics 3A vindt u hier

Afbeelding

Financelab is het niet eens met de analyse van Fructi Causa. Het product van Allianz is een verstandig concept dat anticipeert op de moeilijke financiële omstandigheden waarin lange termijn engagementen duur kunnen zijn en zelfs het uiteindelijke totaalrendement kunnen hypothekeren. De technische rente van Invest for Life Dynamics 3A is in feite nul maar Allianz garandeert een verhoogde technische rente tot 31.12.2014. De maatschappij heeft na die periode de handen vrij om het rendement van het product bij te sturen via de winstdeelname of via een nieuwe periode met een verhoogde technische rente.  Het product doet denken aan de techniek van With Profits die in de UK markt zeer populair was. In zo’n contract heeft de belegger een basiswaarborg op langere termijn. Die wordt gekoppeld aan een gegarandeerde en op voorhand vastgelegde winstdeelname op korte termijn. Indien de financiële resultaten het toelaten kan die winstdeelname nog extra verhoogd worden met een bonus. With Profits kregen in de UK op een bepaald moment een kwalijke reputatie omwille van het gebrek aan transparantie. Maar de basistechniek is interessant als model voor een moderne beleggingsverzekering.

BKPC Horizon

Fructi Causa heeft ook bedenkingen bij het product BKCP Horizon. Dat staat ook vrij manifest bovenaan op de site van Spaargids.be omwille van de hoge technische rente. Die bedraagt 2,50%. Bij Fructi Causa vinden ze dat oogverblinding. De infofiche van het product vermeldt immers een beheerskost van 0,75% waardoor het effectieve rendement slechts 1,75% bedraagt. Financelab is het eens met deze redenering. Het is overigens niet gebruikelijk om een beheerskost te vermelden in een tak21 product. Als een maatschappij dat wel doet kan het de transparantie verhogen maar enkel als de impact van die kost op het effectieve rendement duidelijk wordt. Het moet in dit geval dus helder zijn dat het rendement van het product momenteel slechts 1,75% bedraagt. Dat rendement geldt slechts tot het einde van het kalenderjaar. Daarna kan de verzekeraar achter het product een nieuwe technische rente bekend maken. Die geldt meteen voor de volledige reserve in het product.

De infofiche van BKCP Horizon vindt u hier

Afbeelding

Geen toekomst voor commissielonen

De clausule van BKPC opent wel het debat over de vergoeding van het intermediair. Beheerskosten worden vaak deels gebruikt om portefeuillecommissies te betalen aan het intermediair. Hetzelfde gebeurt met eventuele instapkosten. Dat is een gebruik dat in de nabije toekomst moeilijk houdbaar lijkt omwille van de transparantievereisten die nu al in Nederland school maken. Ook de verhoging van de instaptaksen naar 2% vanaf 2013 zetten die techniek onder druk. De maatschappijen en het intermediair zouden beter zo snel mogelijk de stap zetten naar een transparant verloningsbeleid. De nieuwe communicatiecultuur laat geen andere opties. Of die verloning dan gebaseerd is op omzet of op basis van de effectief geleverde prestatie van de bemiddelaar is een debat dat met alle betrokkenen snel moet gevoerd worden.

De toekomst van vergelijkingssites

Het succes van vergelijkingssites zal toenemen door de zware impact van de digitale communicatie. De financiële consument zal zich op het internet en via sociale media informeren voordat hij bepaalde beslissingen neemt. De cruciale discussie gaat over de onafhankelijkheid van zo’n site.

In Nederland werd de grootste vergelijkingssite  Independer (what’s in a name) vorig jaar overgenomen door Achmea. In België timmert Me First aan de uitbouw van een gespecialiseerde vergelijkingssite voor verzekeringen. Het platform is in handen  van Generali Belgium. De vraag is of dat aandeelhouderschap een probleem is. Vergelijkingssites moeten objectieve informatie geven en mogen de klant niet beïnvloeden op basis van criteria waar de site zelf of zijn aandeelhouders commerciële voordelen bij hebben.  Het aandeelhouderschap van een verzekeringsmaatschappij hoeft echter niet noodzakelijk te betekenen dat die maatschappij haar belang zal gebruiken om het advies dat de klant krijgt te beïnvloeden. Generali  Belgium gebruikt naar eigen zeggen de informatie van Me First enkel om de markt en de klant beter te leren kennen. Ze zijn daardoor in staat om hun producten scherper te positioneren. In het selectieproces komen ze echter niet tussen.

Spaargids.be van zijn kant, vermeldt zeer duidelijk dat ze vergoedingen ontvangen van een aantal partnermaatschappijen. De site kiest voor een ander business model als Me First en leeft van publiciteit. Spaargids.be moet er in dat geval over waken dat de objectiviteit van de site op geen enkele manier ter discussie komt. Bezoekers van de site moeten heel duidelijk het verschil zien tussen commerciële boodschappen en objectieve vergelijkingen.

De toekomst van platformmakelaars

De wereld van de platformmakelaars is de jongste jaren sterk uitgezuiverd. Degenen die overblijven staan voor een belangrijke uitdaging. De nieuwe media zorgen ervoor dat transparantie van de producten sterk stijgt. Het intermediair wordt gedwongen om zich professioneler te organiseren en evolueert snel naar schaalvergroting. Bij de maatschappijen vertaalt Solvency 2 zich nu reeds in kostenreducties en aangepaste operationele – en distributiemodellen. In die context moeten de platformen op zoek naar een aangepast model dat niet kan gebaseerd zijn op commissie of op het verruimen  van het aanbod van de bemiddelaar. Dat waren traditioneel de sterkste argumenten voor een platform. Mits voldoende creativiteit is die aanpassing ook mogelijk. Bepaalde maatschappijen overwegen om een aantal elementen van de distributie af te stoten en zich louter te focussen op creatie en beheer van verzekeringscontracten. Aan de andere kant van de keten doet de schaalvergroting de noodzaak ontstaan aan organisatie en structuur. Op het knooppunt van die twee evoluties kunnen platformmakelaars een toegevoegde waarde bieden. De nieuwe media zijn niet enkel een bedreiging, ze reiken ook nieuwe opportuniteiten aan.

Johan Bertrands, CEO van Me First, is spreker voor Financelab Club op 17.01.2013. Het volledige programma vindt u hier : https://financelabblog.wordpress.com/financelab-club/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.