Ierse levensverzekeraars pluimen Belgische klanten

life_insuranceIn de tweede helft van het vorige decennium profiteerden een aantal Ierse levensverzekeringsmaatschappijen van de strategische herpositionering van hun Luxemburgse collega’s. Ze verkochten voor honderden miljoenen euro’s tak 23 contracten met fantasierijke fondsen die gouden bergen beloofden. Nu de polissen op einddatum beginnen te komen worden de gevolgen pijnlijk duidelijk.  Heel wal klanten worden, in het beste geval, geconfronteerd met een illiquide geblokkeerde belegging. Heel wat fondsen zijn ondertussen ook gewoon geliquideerd. De verzekeringsmaatschappijen blijven echter schaamteloos kosten aanrekenen en ze rekenen zelfs intresten aan omdat de poliswaarde negatief staat. Lees hier onze analyse aan de hand van een bestaand voorbeeld waarin de klant 8 jaar geleden 50.000 euro investeerde. Vandaag staat de poliswaarde op -5.927 euro.

In de tweede helft van het vorige decennium profiteerden een aantal Ierse levensverzekeringsmaatschappijen van de strategische herpositionering van hun Luxemburgse collega’s. In Luxemburg werd de regelgeving op dat moment sterk verstrakt. De Luxemburgse industrie besefte dat ze niet langer kon teren op de grijze zone waar ze vaak in gesitueerd werd maar dat ze volop moest kiezen voor haar echte sterkte. Dat was technische knowhow en een intelligent regelgevend kader.

Die herpositionering kwam een aantal bemiddelaars niet meteen goed uit. Zij zagen een zwaar gecommissioneerde business opdrogen en gingen op zoek naar een alternatief. Dat vonden ze in Ierland. De Ierse regelgever had de sector erg liberaal gereglementeerd en de regels voor toegaleten fondsen waren zeer laks. Vooral Irish Life International (ILI) en Hansard International (HI) deden goede zaken via de op dat moment zeer populaire masterbrokers.

De Ierse levensverzekeringsmantels werden snel verzamelingen van exotische beleggingssprookjes waar minstens op een dubbel niveau commissies werden uitgekeerd. In de polis zelf zat een aanbrengcommissie (trail) en een portefeuillecommissie. Diezelfde commissiestructuur kwam ook in de onderliggende fondsen terug. In de meeste gevallen werd de trail upfront uitbetaald. De maatschappij recupereerde dat voorschot met een verhoogd kostenpercentage.

In 2008 kregen de masterbrokers plots zuurstofgebrek. Hun zware overhead en hoge commissiestructuur steunde deels op een Ponzi-achtige organisatie. De financiële crisis deed de productie stagneren, de regelgever ging strenger toekijken en het wantrouwen van de klanten nam snel toe. Dat deed de twee grootste masterbrokers omvallen en met hen zochten de verzekeraars naar de uitgang. Hansard Life verdween van het toneel en Irish Life International werd overgenomen door SEB Life International.

De duizenden klanten die een polis vol fantasierijke investeringen gekocht hadden, werden plots met de harde realiteit geconfronteerd. Een aantal van hun investeringen smolt volledig weg. Onder meer beleggingen in life settlements en gebundelde with profit bonds bleken vaak lucht te zijn. Een aantal andere exotische vehikels kregen te maken met massale aanvragen om uit te stappen. Die fondsen hebben echter een uitstapdrempel van 5%. Als ze die raken gaan de fondsen op slot en is uitstappen niet langer mogelijk.

In beide gevallen was de klant niet alleen (een deel) van zijn geld, tijdelijk of voorgoed, kwijt. De kosten van de polis bleven verder aantikken maar die konden niet langer gerecupereerd worden in de onderliggende fondsen. In de polissen van SEB Life International hebben veel klanten momenteel niet alleen hun geld verloren, ze hebben ook een vaak aanzienlijk negatief saldo tegenover de verzekeraar.

Bovendien is de service die deze klanten momenteel krijgen dermate ondermaats dat het vaak hilarisch wordt.  Een waar gebeurd verhaal om dit te illustreren.

De belegging in een ILI polis

Een Belgische klant onderschrijft in december 2005 een polis ILI. Hij belegt 50.000 euro in het Defined Return Fund Capital Protected. Dat is een life settlements fonds van Centurion Fund Managers. Het Defined Return Fund bestond op dat moment al langer maar einde 2005 start David Rawson Mc Kenzie, de topman van Centurion, met de verkoop van een specifieke tranche met kapitaalsbescherming. De techniek waarmee die bescherming wordt gebouwd is niet meteen duidelijk maar uit de commentaar van Mc Kenzie nemen we aan dat die puur berust op het profiel van de geselecteerde polissen waarin het fonds investeert en op de kwaliteit van de verzekeringsmaatschappijen. Er is dus geen sprake van een met obligaties gestructureerde garantie.

Op 31 december 2013 komt de polis op vervaldag. De klant vraagt via zijn makelaar de waarde op maar bij SEB blijft het stil. De klant neemt daarom contact op met een directielid van de maatschappij. De maatschappij reageert dan wel maar de kwaliteit van die reactie is hilarisch maar tegelijk ook confronterend.

Geachte heer X,

Bedankt voor uw e-mail.

Hierbij kan ik bevestigen dat wij uw verzoek om uw polis af te kopen hebben ontvangen op  15/01/2014. Daarna is er een bevestigings e-mail naar de heer X maar helaas was dit naar verkeerde e-mail addres verstuurd en is nooit bij de heer X aangekomen.( zie  bijlage)

Onze oprechte excuses hiervoor.

In de mail hebben wij aangegeven dat de activa op uw polis opschorts is en als reslutaat  kunnen wij uw verzoek niet volledig verwerken.

Wij zijn geïnformeerd  door de fondsbeheerders dat het *Defined Return Fund Capital Protected EUR(ISIN KYG270093910) opgeschort is sinds 17.12.09.

Als een gevolg hiervan zijn wij momenteel niet in staat om u verzoek van volledig afkoop te verwerken of een tijdsbestek te geven tot  wanneer de gelden vrij worden gegeven.

Het is belangrijk om op te merken en in overeenkomst met de polisvoorwaarden, als de activa geïnvesteerd is in een illiquide activa, behoud de maatschappij het recht om de afkoop uit te stellen, in het geheel of gedeeltelijk totdat het lijkt dat deze activa  gerealiseerd kan worden. In de tussentijd zullen de contractuele kosten verder worden toegepast.

Hoewel deze situatie buiten om SEB Life International is en het is de intentie van uw klant om zijn/haar polis te incasseren, als de fondsbeheerders zal toelaat uw klant de activa kunnen overdragen in de naam van de klant met de steun van SEB. Hierdoor zal de klant zijn polis volledig kunnen afkopen en er verder geen poliskosten worden toegepast.

Als u de optie van overdracht zou willen overwegen, gelieve ons hierover te informeren en onze Handelingsafdeling zal dan contact op nemen met de fondshuis om te bepalen of deze optie beschikbaar is en verder uitleg. Wij willen u erop wijzen dat het  niet altijd mogelijk om de activa over te dragen en  waar het wel mogelijk is kan dit veel tijd in beslag nemen.

SEB Life International is niet in staat om financieel noch belastingsadvies te geven

Nogmaals onze oprecht excuses voor deze misverstand.

Als u nog verdere vragen heeft kunt gerust contact met ons opnemen via Belgium@seb.ie

X

Operations Administrator- Belgium Netherlands

SEB stuurt de klant ook een soortement flyer die pretendeert over de waardering van fondsen te gaan maar in feite bijna integraal over geblokkeerde fondsen en fondsen in liquidatie gaat. Dat geeft aan dat de problematiek frequent voorkomt. Het document is erg expliciet over geblokkeerde fondsen maar ook over de aangerekende kosten.

Geachte heer X,

Bedankt voor uw e-mail.

In de bijlage vind u een recente overzicht van uw polis waarin aangeeft de datum van opschorting van de fonds en ook onze literatuur betreft ons beleid voor opsgeschorte fondsen.

Ik begrijp uw frustratie en raad uw daarom aan om contact op te nemen met uw tussenpersoon.

Als u nog  verdere vragen heeft kunt u gerust contact met ons opnemen.

Kind regards,

X, Operations Administrator- Belgium Netherlands  SEB Life International

Citaat 1 uit de flyer

Waar de prijs van een opgeschort fonds niet is geactualiseerd in de laatste 6 maanden of langer, kan de maatschappij het actief op nul waarderen. De duur van de opschorting van activa kan zeer sterk variëren, en de aanvankelijk geschatte duur van een opschorting wordt vaak overschreden. Bovendien kan opschorting leiden tot uiteindelijke liquidatie van het activa.

Citaat 2 uit de flyer

De voor uw polis toepasselijke kosten zijn conform uw polisbijvoegsel en polisvoorwaarden en veranderen niet als gevolg van het hierboven beschreven activawaarderingsbeleid.

De klant ontvangt ook een polisoverzicht waaruit duidelijk blijkt dat de waardering van het fonds op nul werd gezet terwijl de kosten doorlopen. Maar daar stopt de kostenhonger van SEB niet. Ze rekenen ook interest door op het negatief saldo. De geïnvesteerde 50.000 euro staan daardoor momenteel gewaardeerd aan -5.927 euro. Van de kapitaalsgarantie in het fonds is geen sprake meer.

Het FSMA grijpt in, SEB Life Interantional weigert verantwoordelijkheid

Het FSMA heeft een paar weken geleden ingegrepen en kan voortaan bepaalde fondsen in tak 23 constructies verbieden. Voor life settlements is die zogenaamde banning absoluut, tenminste voor wat de retailmarkt betreft. Het KB anticipeert op mogelijke constructies waarvan het rendement afhankelijk is van digitale munten zoals bitcoins. Ook die zijn verboden. Verder worden beleggingen in grondstoffen, kunstwerken en consumptieproducten zoals wijn en whisky geviseerd.

Met die ingreep heeft het FSMA alleszins naar de toekomst toe een apen om de consumenten te beschermen tegen onfrisse praktijken. Voor de honderden miljoenen die in het verleden belegd werden in dergelijke polissen, en waarvan een deel verdwenen is en een deel geblokkeerd staat, is er echter geen regeling.

Het zou alleszins fair zijn dat de betrokken institutionele partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat maatschappijen schaamteloos kosten blijven pakken op polissen waarvan ze de waarde zelf op nul hebben gezet is niet acceptabel. Het is nog veel minder acceptabel dat ze op de negatieve waarde die ze op die manier hebben gecreëerd, interesten rekenen.

Wij hebben de drie directieleden die destijds ILI in de Belgische markt hebben gepromoot, en die nu nog steeds aan zet zijn bij SEB Life International, uitgenodigd om volgende week aanwezig te zijn tijdens Future of Life Insurance. De bedoeling is om daar een visie te ontwikkelen voor de afhandeling van de bestaande portefeuille. Annette Angelosante, Mark Maguire en Conor Mc Carthy weigeren echter om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.