Ageas klaar voor echte doorstart

Verzekeringsholding Ageas maakte vorige week zijn kwartaalcijfers voor Q1 2016 bekend. Het was op voorhand duidelijk dat die cijfers een substantieel verlies zouden aangeven. Dat verlies is meteen ook de definitieve opstap naar de echte doorstart van Ageas als puur verzekeringsbedrijf.

CEO Bart De Smet startte in 2009 Ageas op uit de puinhoop die de bestuurders van het vroegere Fortis hadden achtergelaten. Hij verzamelde een kleine ploeg van believers rond zich en begon aan de uitbouw van wat op dit moment een modern, gezond en goed onderbouwd internationaal verzekeringsbedrijf is. De ploeg van De Smet koos voor een jong, trendy en kleurrijk imago en schoof een aantal belangrijke principes vooruit. Die principes werden de bijbel waaruit De Smet ieder kwartaal opnieuw parabelde. Het belangrijkste aandachtspunt was de positie van de aandeelhouders van het bedrijf. Die zaten met een zware financiële kater. De CEO van Ageas maakte er een punt van om hen systematisch financieel te compenseren, onder meer via een reeks van inkoopacties  op eigen aandelen. De Smet verankerde ook een stevige zekerheid voor de bepaling van het dividend van zijn aandeelhouders in zijn strategische objectieven. Afhankelijk van de omstandigheden zijn ze zeker dat een schijf van 40% tot 50% van de netto winst uit de verzekeringsactiviteit aan het dividend wordt toegekend.

Om het verzekeringsbedrijf ook winstgevend te houden, ambieerde Ageas een kanteling in zijn portefeuille. De ambitie was om naar een verhouding van 60% schadeverzekeringen en 40% levensverzekering te evolueren. Daar hadden onder meer ook de aandeelhouders belang bij. De Return on Equity (ROE) van schadeverzekeringen ligt in de groep namelijk veel hoger in schade dan in leven.

ROE Life NonLife

Die ambitie lijkt Ageas echter niet helemaal te kunnen waarmaken. Het bedrijf desinvesteerde de afgelopen jaren nochtans massaal in de tak leven, hoofdzakelijk dan in Continentaal Europa en in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe groeimarkt in Azië steunt echter op een belangrijk aandeel in levensverzekeringen terwijl ook in thuisland België de activiteiten in leven de groei blijven stuwen. In die omstandigheden wordt het kunstmatig om dat objectief van 60/40 te blijven aanhouden. Bij de holding hebben ze het steeds nadrukkelijker over een kanteling naar pure risicodekkingen in leven of naar spaaproducten waar het renterisico bij de klant ligt.  Ageas lijkt de absolute cijfers in de verhouding van schade tegenover leven wat losser te laten fluctueren. Die bijstelling is hoofdzakelijk een gevolg van de marktomstandigheden maar naar de toekomst toe lijkt het ook een logische consequentie. Vooral de schadetak in verzekeringen staat onder druk van de voorthollende technologische innovatie. Het model van autoverzekering, toch een van de meest renderende producten voor de sector, staat volledig ter discussie door de evolutie naar connected car technolgie, nieuwe modellen voor gemeenschappelijk gebruik en gemeenschappelijke eigendom en zelfijdende wagens. Voor de woningverzekering geldt hetzelfde. Domotica maakt preventie veel efficienter en dat zal een stevige impact hebben op de verzekering. Zeker schadeverzekeraars zijn vandaag verplicht om actief na te denken over nieuwe strategische concepten als antwoord op de technologische evolutie. Anders hebben ze  morgen geen reden van bestaan meer.

Bart De Smet, een aaibare visionair

Bart De Smet maakte als CEO komaf met de protserige managementstijl die de Fortisbaronnen hanteerden. De topman bleef als mens zeer benaderbaar en ging persoonlijk in dialoog met zijn werknemers maar ook met zijn aandeelhouders. Die laatsten werden ieder kwartaal in Ageas Club ontvangen voor een presentatie over een relevent onderwerp. De receptie nadien was een eenvoudige walking dinner met hapjes en een drankje. De Smet was er altijd aanwezig, vaak vergezeld van een aantal van zijn topmensen. Dat heeft effect gehad. Het maakt Bart De Smet vandaag tot een zeer gewaardeerde topman in alle lagen van het verzekeringsbedrijf.

Die appreciatie heeft ook te maken met de consequente strategische en vaak visionaire keuzes van het management. Ageas heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van de thuismarkt via AG Insurance een cruciale bouwsteen is. Tot op heden heeft AG Insurance zijn positie als marktleider kunnen handhaven, puur op basis van organische groei. De holding had de voorbije jaren voortdurend voldoende cash om zich een steviger positie te kopen. Er kwamen ook mooie opportuniteiten voorbij. Onder meer Fidea leek een ideale bruid voor AG Insurance. De marktleider nam enkel de collectieve portefeuille over  en kreeg daar allicht zelfs een financiële compensatie voor omdat de verplichtingen niet in verhouding waren met de opgebouwde reserves. Toen de Chinezen van Anbang met overdreven veel yuan uitpakten pastte Ageas voor de rest van de overname. Bart De Smet orakelt niet zonder reden dat zijn bedrijf enkel koopt tegen de juiste prijs.

Voor de internationale expansie zet de holding duidelijke ontwikkelingslijnen uit. De focus ligt zonder enige twijfel op Azië met Groot-Brittanië als een belangrijk laboratorium voor nieuwe distributiekanalen en producten. De mogelijkheid om een voldoende groot marktaandeel en de realisatie van een significante ROE te realiseren zijn de ankerpunten om een concrete operatie op te starten. Ageas maakt er een punt van om vooral in Azië met sterke partners in zee te gaan en op die manier het risico van de investering te verminderen. Die krijtlijnen blijft het bedrijf ieder trimester herhalen. CEO De Smet veegde er zelfs een toefje humor overheen toen hij Ageas vorige week een saai bedrijf noemde omdat hij steeds met dezelfde boodschap aan komt draven. Ook naar de toekomst toe blijft Ageas dezelfde strategie uitzetten. Dat blijkt uit het plan Ambition 2018 dat de holding op haar website heeft gepubliceerd.

The aim is to continue the growth of Ageas across Europe and Asia, by maximising opportunities in both regions and increasing at the same Ageas’s long term engagement towards all its stakeholders.

Slimme communicatie zet verliescijfers om in positief nieuws

Het verlies dat de verzekeringsholding vorige week aankondigde, is een gevolg van de voorziening die Ageas reserveert om de claims van de Nederlandse beleggersvereniging VEB, Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF), Stichting FortisEffect en Deminor in een beweging weg te tikken.

De verzekeraar onderstreepte overigens nog eens dat het niet alleen uitblinkt in transparante maar ook in zeer accurate communicatie. Al in februari 2016 had Ageas bekend gemaakt dat het een enveloppe van 1,204 miljard beschikbaar wilde maken om alle claims uit het verleden te vergoeden en zo een einde te maken aan het dure gebekvecht waar de reputatie van het bedrijf uiteindelijk enkel maar hinder kon van ondervinden. De implicatie voor de algemene rekening van het bedrijf was echter veel minder drastisch. Ageas krijgt nog 290 miljoen van de verzekeraars van ex-Fortis en het had ook al een beperkte provisie aangelegd voor de regeling. Uiteindelijk blijft op die manier nog 889 miljoen euro over die de holding als last moet opnemen en die de oorzaak is van het kwartaalverlies. Op de dag van de bekendmaking van de resultaten kwam Ageas echter fijntjes met een bijkomende melding. De klanten van advocaat Laurent Arnauts sluiten zich aan bij de voorgestelde regeling. Voor Ageas is dat een belangrijke meerwaarde die financieel nauwelijks impact heeft. Het bedrag van 1,204 miljard is immers een gesloten enveloppe. Er moeten enkel bijkomende kosten voor de vergoeding van Arnauts zelf worden ingeschreven. Het verlies was al deels door de analisten en de markt verteerd maar door dit extra positief nieuws sloeg de stemming helemaal om naar positief. Dat vertaalde zich ook meteen op de koers van het aandeel.

Wie door het eenmalig gecreëerde verlies kijkt ziet dat de pure verzekeringsactiviteiten van Ageas een winst van 201 miljoen generen. Dat is meer dan wat in dezelfde periode in 2015 werd neer gezet en het verraste zelfs de meeste analisten. Bart De Smet ziet twee belangrijke redenen voor dat uitstekende resultaat. Ageas blijft, ondanks een moeilijke economische context, toch stevig groeien en het bedrijf heeft er altijd over gewaakt dat er voldoende marges in haar producten zitten. In schadeverzekeringen streeft Ageas naar een Combined Ratio (CR) van 97%. Sinds einde 2012 is die CR onder 100%. Het bedrijf verdient dus op haar pure verzekeringsactiviteit. In Q1 2016 was de CR 97,8% maar dat cjfer houdt al rekening met de negatieve impact van de aanslagen in Brussel die Ageas voorlopig een onverwachte 19 miljoen euro kosten.

In leven kantelt Ageas haar productie naar pure risicodekkingen en unit-linked producten waar het een marge genereert van 85-90 bp. Dat is het dubbele van wat de maatschappij in gegarandeerde spaarproducten realiseert en dus een goede reden om dat laatste segment tegen zeer strakke en commercieel weinig aantrekkelijke voorwaarden in de markt te zetten.

België en Europa zijn de cashcow voor de groei in Azië

Ondanks het feit dat Ageas zeer veel focus legt op de ontwikkeling van Azië blijft de Belgische thuismarkt en de activiteiten van AG Insurance de navel van de holding. AG Inurance groeit met bijna twintig procent. Dat sterke cijfer is het resultaat van een eenmalige vastgoedtransactie en van de sterke cijfers in leven. Bart De Smet bevestigde nog dat de verplichtingen in de portefeuille portefeuille leven op lange termijn bijna perfect gematcht zijn met de beleggingen. Enkel in de periode 2020-2015 lijken de veplichtingen een fractie hoger te liggen dan de langetermijnbeleggingen. Ook in het geval van een snelle rentestijging ziet de CEO geen probleem. Klanten die in dat geval willen uitstappen hebben een zogenaamde market value adjuster clausule in hun contract waardoor de potentiele schade voor de vervroegde herbelegging door AG Insurance altijd wordt opgevangen.

rentedekking ageas

Ondanks de sputterende economie blijft Ageas Azie bekijken als een belangrijke groeimotor. Topman De Smet acht de zogenaamde protection gap belangrijk genoeg om op lange termijn een groei van de verzekeringsactiviteiten te waarborgen. Ageas volgt in Azië overigens strikt zijn eigen strategische objectieven. Het verkocht de portefeuille leven in Hong Kong omdat het in die markt onvoldoende marktaandeel (maximaal 1,5%) kan genereren en een te lage ROE realiseert. De winst bedraagt er maximaal 50 miljoen euro maar daar is een kapitaalsbeslag van meer dan 1 miljard euro voor nodig wat resulteert in een ROE van amper 5%. De winst op de verkoop van de activiteiten in Hong Kong wordt voor iets meer dan vijftig procent toegewezen aan het verzekeringsbedrijf en dat hoogt allicht het dividend voor de aandeelhouders op. De overwaking van de strategische principes van Ageas houden mekaar op die manier in evenwicht. Ageas krijgt door die operatie ook een belangrijke extra buffer in cash op de rekening. Na de regeling met de claimanten blijft er zo’n 1,5 milard euro over om te besteden.

De operatie in de Filippijnen lijkt een bijzonder boeiend avontuur te worden. Ageas startte er Troo Life op, een levensverzekeraar met een opmerkelijk jong imago. Dat sluit perfect aan bij de bevolking van de Fillipijnen die gemiddeld ook erg jong is. De operatie staat nog in de kinderschoenen en voorlopig heeft Troo Life enkel een soort schuldsaldoverzekering in de markt gezet. De maatschappij wil dit jaar ook nog een spaarverzekering introduceren. Troo Life is een joint venture met East West Bank, een van de belangrijkste banken op de Filippijnen. Die keuze is overigens opmerkelijk. Ageas heeft in Maleisië namelijk een strategische samenwerking met Maybank die ook een verzekeringsoperatie heeft op de Filippijnen. Het wordt dus concurrent van een van zijn eigen partners.

De strategische samenwerking met BNP Paribas

Ageas opteert duidelijk voor een multikanaalstrategie. De holding past zijn verkoopsstrategie aan op basis van de gevoeligheden van de lokale markt. In België resulteert dat in een spreidstand tussen makelaars en de bankagentschappen van BNP Paribas Fortis. (BNPPF) Die bank heeft ook 25% van het aandelenkapitaal van AG Insurance. Die participatie is gekoppeld aan een distibutieovereenkomst voor de producten van de verzekeraar. In het eerste semester van 2018 kan BNPPF dat akkoord opzeggen en als dat gebeurt wordt die opzeg effectief tegen begin 2021. Bart De Smet opende tijdens de chatsessie van de Tijd een interessante piste over de eventuele opzeg van de samenwerking. De bank zou zijn aandelenpakket kunnen verkopen maar de distributieovereenkomst met AG Insurance behouden. Dat is uiteraard een ideaal scenario voor AG Insurance maar het is ook voor BNPPF een interessante piste. De Smet onderbouwde zijn optie met een paar stevige argumenten. Als BNPPF de overeenkomst volledig opzegt, wordt AG Insurance eigenaar van de opgebouwde portefeuille. Dat is vooral belangrijk omwille van de cross selling opportuniteiten. Naar de toekomst toe moet de bank dan ofwel investeren in een volledig nieuw en eigen beheersplatform voor verzekeringen, of een andere perfomante partner vinden. Dat eerste is duur en BNPPF beschikt momenteel niet over de mensen met de knowhow om dat te doen. De tweede optie is niet makkelijk omdat veel topverzekeraars al een bancair kanaal hebben. De beslissing over deze samenwerking is alleszins een van de belangrijkste die er in de loop van de volgende paar jaar moet genomen worden in de Belgische financiële context.

Connected cars, connected homes en data-analyse

Grote verzekeraars zoals Ageas moeten momenteel levensbelangrijke keuzes maken. De digitalisering van de samenleving heeft een sterke impact op de sector. CEO De Smet beloonde vorig jaar de sterke prestaties van Antonio Cano als CEO van AG Insurance. Cano, een Nederlander met Spaanse roots en een realistische typisch Vlaamse rechttoe rechtaan managementstijl, wordt COO van de holding. In die positie gaat hij wereldwijd innovatieve projecten begeleiden. Binnen de groep zijn echter zeer duidelijke lijnen uitgezet. Big data staat prioritair op dat lijstje. Connected cars, shared mobility en connected homes zijn de andere belangrijke werkpunten. Cano lijkt vanuit die bevoegdheid de sleutels in handen te hebben voor de toekomst van Ageas. Bart De Smet heeft nog een mandaat van twee jaar als CEO. Die laten hem toe om het bedrijf volledig opgeschoond achter te laten terwijl Cano zich kan concentreren op de verdere uitbouw van de holding in een snel veranderende wereld. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat De Smet op dat moment het bedrijf zal verlaten. De aandeelhouders van Ageas zouden er niet om treuren als het topduo een creatieve mix kan vinden om samen de groei van Ageas verder te stuwen in een omgeving die zeer veel creativiteit en verzekeringsintelligentie zal vergen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.