De verdwijntruc van een oplichtersbende

Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management (AGAM) pakken al maandenlang uit met onwaarschijnlijke beleggingsrendementen tussen 4% en 6%…per week! Ieder weldenkend mens weet dat dergelijke rendementen onrealistisch zijn. Analyse van de werking van de drie organisaties wijzen er duidelijk op dat het potentieel frauduleuze netwerken zijn die als een Ponzi-schema worden gefinancierd.

Questra en AGAM zijn echter geen kleine garnalen, we hebben hier te maken met een gehaaide, professioneel georganiseerde, maar schimmige organisatie. De meeste Ponzi’s zakken in mekaar als ze hun onwaarschijnlijke rendementen moeten stoppen, meestal omdat de geldinstroom afneemt. In dit geval lijken de figuren achter het netwerk een implosie te willen vermijden en een verhuis naar een aantal andere continenten te organiseren. Ze zijn echter zo slim om, voor het netwerk dat ondertussen in Europa werd opgebouwd, een alternatief op te zetten. Op die manier kunnen ze allicht snel nog wat extra geld ophalen en ze laten een voorlopig relatief clean imago achter, waardoor die opstart in de nieuwe territoria minder gehypothekeerd wordt.

De potentiële fraude-organisatie is ook zeer slim internationaal gespreid. De organisatoren zijn ervaren scammers die weten dat politie- en controlediensten weinig vat hebben op internationaal georganiseerde fraudenetwerken.

Het blijft ondertussen verbazend dat het verkoopsnetwerk, zowel in België als in Nederland, de zaak blijft verdedigen, zij het dat we wel wat extra voorzichtigheid zien opduiken. Als eenmaal de opstart in Azië loopt, zal het netwerk in Europa allicht in mekaar stuiken. De verkopers zijn al maanden niet meer betaald, de organisatie van de back-office loopt helemaal vast, en de schrik bij het verkopersnetwerk haalt het langzaam van de naïeve ontkenning dat er iets vreemd aan de hand is.

Wij vatten nog even de  belangrijkste elementen samen en we geven aan waarom wij ervan overtuigd zijn we momenteel de laatste stuiptrekkingen van het netwerk zien. We vrezen dat de schade in België en Nederland groot is omdat klanten al vanaf 90 euro kunnen instappen. De drempel is dus erg laag. De ware omvang zal echter maar moeilijk duidelijk worden. Wie een klein bedrag kwijt speelt doet vaak niet de moeite om dat te recupereren of de kost weegt te zwaar. Mensen die grotere bedragen hebben geïnvesteerd komen, om diverse redenen, niet graag in de schijnwerper als ze schade lijden.

De Europese regelgevers waarschuwen streng voor activiteiten van de drie organisaties

Op 23.09.2016 waarschuwde het FSMA voor de activiteiten van Questra Holdings. Op 27.04.2017 volgt een tweede waarschuwing, deze keer voor Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management. Op 18.07.2017 herhaalt het FSMA haar waarschuwingen voor de activiteiten van de drie organisaties.

Het FSMA is om evidente redenen, een voorzichtige organisatie. Voor de drie genoemde organisaties drukken ze zich echter redelijk duidelijk uit.

“De FSMA wil er daarom nogmaals op wijzen dat die vennootschappen in België geen vergunning hebben als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mogen dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verstrekken. Bovendien vertoont het door die vennootschappen voorgestelde systeem duidelijk kenmerken van een soort piramidesysteem of althans van Ponzifraude.”

Onder meer de Oostenrijkse, Poolse, Britse en Spaanse toezichthouders hebben ook zeer scherp gewaarschuwd voor de activiteiten van (een van) de drie genoemde organisaties.

In ons land kreeg AGAM het ook aan de stok met De Nationale Bank (NBB) Op de website van AGAM dook een bericht op dat ze een aanvraag voor een vergunning Fintech zouden gedaan hebben bij NBB. AGAM leek zelfs een medewerker van NBB te citeren die de aanvraag zou bevestigen. Het bericht werd overgenomen op de Facebookpagina Questra World België en op een Russische VK-pagina van de organisatie. Het bericht ging meteen viraal en werd duidelijk gebruikt om het vertrouwen in de organisatie te ondersteunen. Wij contacteerden de NBB waar men de feiten ontkende. Op 4 augustus 2017 stuurde NBB een officieel bericht uit om te ontkennen dat de aanvraag effectief gebeurd was. Tegelijkertijd gaf de bank aan dat een vergunning Fintech niet bestaat.

Questra NBB

Kazachstan en Oekraïne als bakermat

De roots van Questra en AGAM liggen in Kazachstan en Oekraïne. Konstantin Mamchur, Aleksandr Prochukhan, Cheslav Pestyuk, en de Kazakken Stanislav Kravtsov en Fanis Dzhuraev zijn daar al jarenlang betrokken in allerlei scams. Ze gebruiken het zogenaamde MLM model (multi level network marketing) dat we vandaag ook bij Questra (nu Lianora) zien, waar leden hun eigen netwerk kunnen opbouwen en kunnen opstijgen in een piramidestructuur. Als je hoger in de piramide door meer medewerkers te ronselen, verhoog je je inkomsten omdat je een deel opstrijkt van de commissies die je medewerkers verdienen.

Het vijftal kocht de juridische structuur Questra Holdings Inc op de Maagdeneilanden en posteerde die op een postbusadres in het Spaanse Murcia. Ze tuigden de website Questra.es op en lieten het het echtpaar Ekaterina Levitskaya en Evgeny Dudka opdraven als zogenaamde zaakvoerders. Het distributiemodel dat ze gebruikten verschilt nauwelijks van wat we vandaag zien bij Questra World en zijn opvolger Lianora. De combinatie van een (onredelijk) hoog rendement voor de klant, stevige en piramidaal gestructureerde commissies voor de aanbrengers, een opgefokte sfeer van luxe en exclusiviteit, een bijna sektarisch groepsgevoel en lage instapdrempels  zorgen er voor dat hordes goedgelovige mensen massaal instappen.

Questra Holdings Inc gebruikte van bij aanvang een aantal niet geregelde betalingsschema’s, vaak gebaseerd op cryptocurrencies. (Advanced Cash, Perfect Money, Bitcoin, Okpay). Dat doen Questra World en Lianora vandaag nog steeds. Transacties werden niet of nauwelijks administratief ondersteund.

In Europa werd het verhaal van Questra Holdings al snel doorprikt. De foto’s van de zogenaamde directeuren waren vals en bleken gewoon van het internet gehaald, de vestiging in Murcia was een postbus en de geclaimde vergunning bleek niet te bestaan. Het belette de bende niet om goede zaakjes te doen in hun thuisland. Ze gebruikten onder meer het beruchte mmgp.ru forum en de sociale netwerksite VK, de Russische tegenhanger van Facebook. Het vijftal gebruikte toen al de technieken de we nu nog steeds zien. Een blits uitziend leven, luxueuze kantoren, toffe feestjes, dure wagens. Cheslav Pestyuk leek steeds meer de centrale figuur te worden en sommige fraudewatchers gaan ervan uit dat hij vanaf het begin de regisseur van de scam was. Hij is alleszins de man die vooral de Russische staten ontwikkelt. Konstantin Mamchur concentreert zich op Oekraïne en zal later vanuit dat land West-Europa gaan ontwikkelen.

Voor de ontwikkeling van West en Zuid-Europa heeft de bende een nieuw instrument nodig. Ze botsen op de vergunningsplicht maar dat omzeilen ze handig met de oprichting van Questra World. Die constructie heeft pro forma niks met beleggen te maken maar houdt zich enkel bezig met marketing en promotie. Daarvoor hebben ze op het eerste zicht geen vergunning nodig, vooral ook omdat ze ervan uitgaan dat ze een niet gereguleerd beleggingsinstrument verkopen. Beide stellingen zijn echter zeer betwistbaar, ook al omdat de bende er niet in slaagt om de strikte scheiding tussen beide activiteiten te bewaken. Voor zover er sprake kan zijn van een product, is ook de aard ervan als niet-gereguleerd om meerdere redenen betwistbaar.

Het kantoor in Murcia en Questra Holdings gaan dicht en Questra World krijgt een adres op 28046 Madrid, Paseo de la Castellana 9, floor 3, office C. Jose Manuel Gilbert wordt opgevoerd als de CEO van het bedrijf dat amper 3000 euro kapitaal heeft! De vestiging is opvallend. Questra World gebruikt de techniek van multi-level network marketing en de bijhorende piramidestructuur terwijl die allebei verboden zijn in de Spaanse wetgeving.

Gilabert

Officieel heeft Questra dus niks met beleggen te maken. Die activiteit brengen ze onder in Kaapverdië waar ze Atlantic Global Asset Management (AGAM) oprichten.

Ook voor AGAM werden een paar gezichten geïnstalleerd. Antonino Vieira Robalo is de voorzitter van het clubje. Hij werd eerst voorgesteld als een blanke professor maar nadien bleek hij plots een donkerhuidige man te zijn. Andrey Andreevich Abakumov is de tweede in bevel. De man sleept een zwaar verleden met zich mee. In 194 verduisterde bij 2 miljard Russische roebel met bizarre leningsconstructies. Hij werd daar ook voor veroordeeld en opgespoord maar nooit opgepakt.

AGAM is officieel een Kaapverdisch bedrijf maar het heeft verder niks met dat exotisch eiland te maken. Het heeft zelfs geen kantoor ter plaatse, enkel een postbusadres. Een aantal bronnen beschikken over post, getekend door Robalo, maar het is verzonden vanuit het adres van Questra in Madrid. AGAM beschikt over geen enkele vergunning en mag dus geen transacties doen in West-Europa. Toch werd de omzet van de scam vorig jaar geschat op 700 miljoen euro. Geld dat hoofzakelijk werd opgehaald via moeilijk traceerbare kanalen en wordt wit gewassen in Rusland, Oekraïne en Kazachstan.

De verdwijntruc werkt opnieuw

In 2016 komt het scammechanisme stevig op gang. ¨Tijdens roadshows met veel vertoon, in Berlijn en Dubaï blijkt, dat het netwerk honderden aanbrengers in gans West-Europa heeft gemobiliseerd. Ook in België en Nederland is het netwerk groter dan verwacht. Allicht is Questra al na korte tijd het slachtoffer van die snelle groei. Ze moeten immers de schijn ophouden dat de organisatie echt draait maar daar hebben ze de resources niet voor. Ze moeten ook de betalingen van 200 tot 300% rendement per jaar kunnen financieren met vers instromend kapitaal. Dat lukt al snel niet meer, ook al omdat de heren zelf rijkelijk in de pot zullen graaien. De exitstrategie wordt daarom al na enkele maanden voorbereid. Terwijl vooral Gilabert en Robalo op de voorgrond worden gezet maken de vijf Russen zich onzichtbaar. Hun publieke VK-profielen worden afgeschermd en ze sluiten zichzelf helemaal buiten, uit de communicatie. Dat is meestal een van de signalen dat de scam op korte termijn wordt opgeblazen maar deze heren hebben nog een ander plannetje.

In juni 2017 werd de betaling van commissies om onduidelijke redenen onderbroken. Een paar weken later kondigde de vermeende president van AGAM, de Kaapverdiër Antonino Vieira Robalo, doodleuk aan dat zijn maatschappij drie weken de deuren zou sluiten en dus ook drie weken geen betalingen zou uitvoeren aan het netwerk. Du jamais vu…een financieel bedrijf dat beweert activiteiten te hebben in meer dan 50 landen sluit totaal onvoorbereid drie weken de deuren en laat verder ook niks van zich horen. Een schamele mededeling van de wat wereldvreemde president Robalo op Facebook moest volstaan. De ongeplande vakantie zou volgens hem nodig zijn om de splitsing van bitcoin en bitcash te implementeren. Als AGAM inderdaad de omvang zou hebben die het beweert te hebben, is dat wel een heel drastische en dure manier voor een technische implementatie.

Toch duiken op diverse Facebooksites hoeraberichten op van believers die het verhaal verder ondersteunen en opkloppen. Op 21 augustus zou de boetiek weer opengaan en die datum werd meteen een soort mantra…de dag dat AGAM en Questra weer actief zullen worden en het manna weer iedere week uit de financiële hemel zal vallen.

Bij Financelab voorspelden we toen al dat het kaartenhuisje op 21.08 in mekaar zou stuiken. Dat blijkt ook, zij het op een manier die aantoont dat we hier met uiterst gewiekste creaturen te maken hebben die zich ongrijpbaar maken door een internationaal web te weven waardoor geen enkele overheid vat krijgt op de organisatie.

Het scenario dat zich de vorige weken afspeelde, tart de verbeelding. Het netwerk verspreidde via het kluwen aan communicatiekanalen de boodschap dat er een nieuwe online meeting vanuit Madrid zou komen, op de dag dat AGAM weer zou opstarten. Die meeting kwam er inderdaad, zij het een dag later dan de vermeende heropening.  Op Youtube kregen we een reeks beelden te zien van bijna sectarisch acterende aanhangers die in alle hoeken van de wereld hun zonnegod, CEO van Questra José Manuel Gilabert, enthousiast ontvangen. Het valt op dat sommige beelden tweemaal in het filmpje gemonteerd zitten, een slordigheid die we in eerdere filmpjes niet hadden gezien. Na het wollige vertoon dat we ondertussen kennen van Questra, wordt er overgeschakeld naar Madrid. De stijlbreuk kan echter niet groter zijn als ze plots de Kaapverdische zieligaard Robalo opvoeren in een keurig maar clownesk aandoend wit pak met rode strik. Hij staat weer in dezelfde vreemde theaterachtige ruimte waar ook de eerste online-meeting plaats vond. De man gaat met de vaart van een ploegende tractor monotoon door dertig minuten slides. Hij doet niet eens de moeite om te veinzen dat er publiek in de zaal zou zitten. Zoveel flair heeft de zieligaard niet. Wat hij zegt bevestigt echter onze stoutste vermoedens.

Robalo heeft het over “various investments” die ze hebben gedaan maar nergens valt een naam van een bedrijf of een project. Hij wil snel 5 miljard dollar ophalen en daarvoor moet de strategie worden bijgesteld. We krijgen nog wat gewauwel over bitcoin en fintech maar dan komt de essentie.

Robala kondigt aan dat AGAM zich opsplitst in twee bedrijven: AGAM zelf en Five Winds Asset Management. Dat laatste is een compleet nieuwe entiteit. De Kaapverdiër toont een slide met een soort oprichtingsakte waaruit blijkt dat Five Winds ook op Kaapverdië gebaseerd is.

Er komen Chinese Muren tussen beide maatschappijen, meldt hij. Elke entiteit zou een eigen management, eigen vestigingen en zelfs eigen bankkaarten krijgen. Om een of andere duistere reden gaat Five Winds zich enkel bezig houden met IPO’s en zal AGAM zich concentreren op Fintech.

Robalo laat uitschijnen dat Five Winds en AGAM compleet gescheiden leven maar dat blijkt niet strikt te worden doorgetrokken. De Kaapverdiër laat zich immers ontvallen dat hij zelf eigenaar is van de twee structuren.  Het wordt wel erg vreemd als Robalo aankondigt dat de opdeling ook geen impact heeft op de wekelijkse vergoedingen voor het netwerk. Die blijven bij beide maatschappijen dezelfde, ondanks het feit dat ze zich met totaal andere zaken zullen gaan bezig houden.

En dan komt de kern van het verhaal. AGAM trekt zich terug uit West-Europa en de zogenaamde CIS-landen in Oost-Europa. Five Winds, voorlopig een lege doos, neemt het hier over. Die overname en het optuigen van het nieuwe platform vergt uiteraard tijd en dus worden de betalingen aan het netwerk nog even opgeschort. De nieuwe datum wordt 5 september. Het is ondertussen de vierde keer dat het hervatten van de wekelijkse vetpotten wordt uitgesteld.

Five Winds

Het wordt echter nog straffer. AGAM en Questra hadden een eigen betalingsplatform ontwikkeld om de wekelijkse winsten uit te keren.  AdvCash. Dat ligt al enige tijd, om onduidelijke redenen, stil. Het verkopersnetwerk kan echter wel geld van beleggers naar AGAM storten en dat verloopt via een zogenaamde cryptorekening, onder meer met bitcoins. Robalo laat in zijn speech echter verstaan dat Five Winds niet langer met cryptocurrencies, zoals bitcoin, zal werken. De nieuwe entiteit opteert voor bankoverschrijvingen met eigen bankkkaarten. Dat gelooft uiteraard niemand. De laatste druppel uit de geldkraan van AGAM is allicht gevallen en de kraan van Five Winds zal allicht nooit openen. De waarheid zit al ingebakken in de naam. Veel wind, vijf zelfs, maar weinig inhoud.

De Kaapverdiër verdwijnt op een onwennige manier van het toneel. Hij lijkt een beetje te schrikken als hij een knuffel krijgt van zonnegod Gilabert, die het snel van hem overneemt. De man die zich een polyglot noemt,  geeft een geanimeerde presentatie in het Spaans. We hebben hem nog nooit een andere taal horen spreken.  Af en toe kijkt de gladde jongen in de zaal om zijn niet aanwezige publiek te monsteren. Gilabert benadrukt herhaaldelijk dat Questra geen financieel beheer doet en een puur marketingnetwerk is. Die strategie hadden we eerder al gezien en daar steekt een heel duidelijke bedoeling achter. Gilabert knipt de band door met de vermeende geldmachine AGAM,  en wast zijn handen in onschuld. Manuel uit Madrid maakt nog eens duidelijk hoe groot zijn organisatie wel zou moeten zijn. Actief op 3 continenten, 413.000 partners en 5000 nieuwe klanten per week. Vreemd dat zulke gigant niet prominent aanwezig is in de financiële berichtgeving.

Na al dat gepoch komt Gilabert met een gelijkaardige boodschap als Robalo. Ook Questra trekt zich terug uit Europa en koppelt zijn territorium aan AGAM. Het nieuwe Five Winds sluit een marketingovereenkomst met QW Lianora Swiss Consulting, ook al een nieuw op te richten entiteit. Dat platform en de mensen erachter worden op 15.09 voorgesteld, volgens Gilabert.

De CEO veegt in een adem ook alle geplande events in Europa van tafel, onder meer het Leadership event in september in Nederland. Zeer opvallend is dat hij de bombastisch aangekondigde cruise naar de Caraïben aflast, of liever vervangt. Het wordt een luxe verblijf in Mexico voor de Europese directors en een trip naar Dubaï voor de anderen. Maar die gaan een paar maanden later plaats vinden.

Het filmpje eindigt zoals het begon, met veel bling bling en happy shiny people.

De lege doos van QW Lianora Swiss Consulting SA (Lianora)

Het nieuwe Questra heet dus Lianora. Dat platform heeft een website online maar die maakt ons niet veel wijzer. Op het eerste zicht technisch mooi gemaakt, met de klassieke vertrouwenwekkende plaatjes. Alleen ontbreekt de inhoud.

 • Er is geen enkele indicatie van de officiële structuur of de juridische vorm die de organisatie zou hebben.
 • Er is geen enkele indicatie wie de maatschappij leidt of wie er werkt.
 • Op de site staat een tab met “Offices” maar die vermeldt enkel dat je zelf een Lianora-vestiging kan openen. Er is geen enkele vermelding dat Lianora zelf over een vestiging beschikt.
 • Contact nemen kan enkel via een onpersoonlijk e-mailadres.

In de tab “Events” staan een paar lichtgewichtberichten. Daar kondigt Lianora onder aan dat het zal samenwerken met Five Winds Asset Management. Het zet op die manier een kopie neer van het model Questra-AGAM.

Het maakt ook melding van een training-incentive die in december in Mexico wordt georganiseerd. Die incentive vervangt de cruise die eertijds door Questra was aangekondigd maar die door Gilabert van tafel was geveegd.

De lege doos Five Winds Asset Management

Het nieuwe AGAM heet dan weer Five Winds Asset Management (Five Winds) Ook deze organisatie heeft een visueel gelikte website. Ook hier ontbreekt de noodzakelijke informatie die zou kunnen doen vermoeden dat Five Winds ook effectief bestaat.

 • Er is geen enkele indicatie van de officiële structuur of de juridische vorm die de organisatie zou hebben.
 • Er is geen enkele indicatie wie de maatschappij leidt of wie er werkt.
 • Er is geen enkele mogelijkheid om contact te nemen met de organisatie. Er wordt ook geen adres vermeld.
 • De tab “What we do” probeert iets uit te leggen over IPO. De tekst staat echter vol taalfouten en je krijgt de indruk dat de auteur niet echt begrijpt waar hij over schrijft. Het beginzinnetje “The entering of companies the IPO” zet al meteen de toon.
 • De tab “For Investors”, iets wat ik toch zou willen lezen als ik geld investeer, bevat enkel een bericht waar het gezelschap uitlegt dat ze een jong bedrijf zijn. Voor het overige staan er een hoop berichten zonder enige inhoud.
 • Nergens maakt de maatschappij melding over hun investeringsstrategie, de samenstelling van hun portefeuilles, de risicograad, de beheerders,…

Er duikt nu ook nadrukkelijk argwaan op in het netwerk zelf. Op de Facebookpagina Questra Holdings Support wordt een bizar verhaal breed uitgesponnen. De rekening van ene Mories FX zou al vijf maanden geblokkeerd zijn. Dat zou gebeuren omdat hij ook andere platformen promoot. Mories FX is een Nederlander maar in zijn netwerk lijken ook Belgen te zitten. Onder meer Nathalie Olaerts, die al eerder in onze commentaar opdook, klimt mee op de barricaden om hem te verdedigen.

 

In die ellenlange discussie duikt een zinnetje op dat zou kunnen aangeven dat dit netwerk ook bij ons meer schade heeft aangericht dan algemeen wordt aangenomen.

Laila Sanchez:  Knowing Mories FX in person, there is No better man than him. He made questra so much money, and still is. He helpt out Everybody Who asks him. He Dont deserve this. Im sorry But agam, u failed with this man. He made u millions of EUR’s and this is how u repay him???? They must at least call him or reply to him. We went all over to Berlin and the night before the event They told him ur not Welcome?????? For what???

Laila Sanchez: Im team Mories FX all the way!!!! Questra You must do something about this. This man made u a big company.

Marcel Baguette

Marcel Baguette I know a leader in germany which is also still waiting for a 70000 bonus. Questra likes to earn money but looks he doesnt like to give it out anymore

Ook andere topmedewerkers beginnen stevig te morren. De Nederlandse Christel Cosijn is eigenaar van een zeer professioneel gemaakte website QuestraWorldNederland 

Zij heeft blijkbaar een breed Europees netwerk uitgebouwd maar dat blijkt plots niet meer in haar beheerssysteem te zitten. Cosijn wordt daar niet bepaald vrolijk van.

Questra Mories replys13

Nog in Nederland heeft Annemarie van Keijzerswaard, een van de trouwe fans van het systeem, haar website keurig aangepast. Wij hebben, via e-mail, kort contact met haar gehad. Dat verloopt overigens op een beschaafde manier en correcte taal, wat niet van iedereen in het netwerk kan gezegd worden. Annemarie geeft op haar site duidelijk aan waar de organisatie staat met de omschakeling van de beheersplatformen van Questra en AGAM naar Lianora en Five Winds. Het valt op dat de geldinstroom en het aanbrengen van nieuwe medewerkers kan. Geld opvragen kan nog niet. Ook daar worden kritische vragen over gesteld.

Questra vraag withdraw

What’s next?

Terwijl de onrust en de onvrede in het West-Europese netwerk (terecht) toeneemt, lijkt de heer Gilabert zijn olijke leventje vrolijk verder te zetten in Azië. Einde augustus opende hij een nieuwe vestiging in Kuala-Lumpur in Maleisië. In India plannen de heren een Leadership event. Met al dat werk vergeet je al wel eens iets. Op de officiële website van Questra World staat nog steeds de incentive naar de Carraïben gepland. Die start binnen twee dagen. Hoog tijd dus om hem van de site tehalen.

Questra Incentive

Op 15 september stelt Lianora zijn nieuwe directeuren voor. Om zulke omvangrijke klus te klaren komen ze maar beter met stevige namen. Onze voorspelling is echter dat ze helemaal met niks zullen komen. Hoogstens met een fantasierijk excuus waarom het alweer niet lukt. Wie daarna deze bende nog blijft verdedigen moet beseffen dat zijn of haar verantwoordelijkheid manifest is.

 

Lees ook:

Questra verplaatst activiteiten en knipt banden door met AGAM

Nationale Bank ontkent beweringen AGAM en Questra

Zand in het raderwerk

Superbeleggers of fraude

 

28 gedachtes over “De verdwijntruc van een oplichtersbende

 1. De reden dat de persoon Mories FX geen commissies meer kreeg van Questra was dat hij zich niet aan zijn contract hield.Hij bleef zich bezighouden met het promoten van andere MLM programma’s.Dit wat niet was toegestaan zoals vermeld in het contract van Questra.

 2. Graag ONMIDDELIJK mijn naam uit je post verwijderen! Je hebt geen toestemming gevraagd om dit te plaatsen! Bovendien is heel je verhaal slechts speculatie en een opsomming van negativiteit. Kijk vooral eens naar hoe de levens van vele mensen zijn veranderd door Questra World! Bij dergelijke programma’s is het sowieso verstandig nooit meer in te leggen dan je kunt missen. Soms heb je geluk en soms niet. Europese regelgeving is de schuld dat Questra moest opsplitsen. Niet Questra World.

  • Beste Christel, al wat wij schrijven is gebaseerd op informatie die publiek beschikbaar is of was. Als ze ondertussen verwijderd is, wat momenteel nadrukkelijk gebeurt, hebben wij print screens. Het is verder onwaarschijnlijk dat je dit schelmenverhaal blijft verdedigen. Je ziet toch zelf ook wel in dat de nieuwe structuren Five Winds en Lianora pure verzinsels zijn, net zoals AGAM en Questra dat ook waren of zijn. We zullen dat in onze volgende update ook aantonen. Als je graag meewerkt en over bijkomende informatie beschikt horen we het graag.

   • Beste Hedwig,

    Ik ben ook slachtoffer van die schurkenbende , en dan personen van wie je dacht dat het vrienden waren en vertrouwen. Dat vertrouwen hebben ze volledig misbruikt om hun doel te bereiken . ik ben er spijtig genoeg ingetrapt en onze kinderen en bepaalde familieleden in mindere mate vrienden. Ik heb ook ondertussen klacht ingediend tegen desbetreffende persoon naam wil ik wel geven als je dit nodig vindt. Er zijn in onze regio Brakel enorm veel mensen op deze manier opgelicht, en wat ik er jammer aan vind is dat die klootzakken nog altijd rondlopen.

  • Over ethiek moeten we van jou niet veel leren Christel. Zeker niet als je op dit moment nog steeds die schurkenbende blijft verdedigen. Overigens, als die facebookgroep besloten was zouden we er toch geen informatie kunnen lezen lijkt mij. Mag ik vragen waarom jullie plots zo zenuwachtig worden? Ik herhaal mijn uitnodiging. Je kan beter nu duidelijkheid scheppen. Jij hebt allicht heel wat kapitaal opgehaald omdat je toch praat over een omvangrijk netwerk. Het zou professioneel overkomen als je die mensen correct informeert.

 3. Als het een openbare groep was zou er toch niet staan: LID WORDEN! Dus graag mijn naam verwijderen èn de screenprint ook! Dit is strafbaar als je het laat staan. Vandaag 30 september 2017 verwijderen voor 18.00 uur Nederlandse tijd.

  Strafrechtelijk
  Naast het civiele recht, kan een gedupeerde zich ook op grond van het strafrecht verzetten tegen de gemaakte en/of gepubliceerde geluids- of beeldopnames.

  Op het maken van geluidsopnames waaraan de persoon die het opneemt zelf geen deelneemt, staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van maximaal € 20.500,-. Daarnaast kan het verspreiden van beeldmateriaal om iemands eer of goede naam aan te tasten smaad opleveren. Iemand die slachtoffer is van smaad kan hiervan aangifte doen bij de politie. Op smaad staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van maximaal € 8.200,-.

  • Alle informatie die je ziet staan is openbaar te vinden Christel. Ik tast overigens jouw eer en goede naam niet aan. Ik schrijf enkel dat je niet blij bent met de gevolgen van de reorganisatie. Iets wat je zelf hebt beweerd.

 4. Pingback: FSMA waarschuwt voor opvolgers van Questra en AGAM – FINANCELAB

 5. Een echte journalist die gewoon klakkeloos alle negatieve commenst gaat opsommen is geen journalist maar kletskous. Een.Echte journalist zou een investering kopen bij Fivewindsam van 90€ en die een jaar lang volgen, dan pas kan je de waarheid schrijven. Oordeel niet en veroordeel niet, trouwens je zou beter eens uitzoeken wie achter alle negatieve comments op forums zit en wie artikels schrijft zoals jij…… Ze hebben allemaal banden met het bankwezen, laat ze maar nog war uitzingen want binnen paar jaar bestaan er geen banken meer. O ja, ik haal net zoals velen in België iedere vrijdag mijn geld af…… De prestaties van Questra/Fivewindsam zijn heel menselijk, wij weten hier van niet beter met ons 0,10% op een spaarrekening, wat stond er in de morgen…. het kapitaal van bedrijven hier in ons land zit toch zeker i Panama, de banken zijn echte piramides maar met de breedste kant naar boven….

  • Bedankt voor je reactie DJ Bobo. Deze journalist koopt liever geen investering bij Fivewindsam, omdat het volgens ons, en niet alleen volgens ons, een pure fraudeconstructie is. En als jij iedere vrijdag je geld afhaalt wil ik daar graag de bewijzen van zien. Wij beschikken namelijk over informatie dat er al drie maanden geen enkele uitkering heeft plaats gevonden. En er zal in de toekomst ook geen enkele betaling meer plaats vinden. Als je echt wil argumenteren toon je je ware identiteit en je komt met bewijzen. Wat wij, net zoals Humo deze week, effectief deden. We zullen met veel constructieve bereidheid naar je argumenten luisteren.

  • Ook ik zou graag weten hoe je je geld daadwerkelijk in handen krijgt. Dus geen emails met wat rendement is geweest, maar daadwerkelijke euro’s die je echt kan uitgeven. Ik heb namelijk ook geld daar staan, maar het is onmogelijk dit te cashen…

   • Beste Twan, op basis van onze analyse is Questra en alles wat er daarna werd rond gebouwd een pure fraude. Wij gaan ervan uit dat er geen geld meer kan gerecupereerd worden.

 6. Sterk artikel en een goede samenvatting van deze scam. Ik volg dit al een tijdje, gewoon uit interesse hoe dergelijke constructies worden opgebouwd en hoe de psychologie van de “investeerder” zich manifesteert. Ook ik ken paar mensen die hierin geïnvesteerd hebben en ik waarschuw ze al sinds eind 2016 dat dit gegarandeerd een scam is. Bij elk normaal bedrijf kan je zien op LinkedIn wie er voor het bedrijf werkt. Hier vindt je enkel ambassadeurs terug met een bijzonder hoge graad van naïviteit. Ik kan nog altijd niet begrijpen dat mensen marketingverhaaltje geloven zonder enige vorm van due diligence te doen. Ik vermoed dat de lage instap (90 euro) de reden is, en dat de tunnelvisie het dan overneemt.

  • Je hebt volledig gelijk VitalB. De laatste stuiptrekkingen van de scam vinden momenteel plaats met de zogenaamde verkoop van AGAM aan een zogenaamde Aziatische zakenman en de due dilligence van drie maanden die ze zelf uitroepen. Ieder weldenkend mens weet dat een bedrijf dat drie maanden niet draait, dood is. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat er nog steeds mensen hopen dat het verder gaat, zoals blijkt op bepaalde facebookpagina’s.

 7. Er is terug leven in de brouwerij. Te vinden op Youtube en via de website van Questra Belgié. Een ‘heropening’ van Questra World met Diego Martin als kandidaat-CEO. Niet te geloven….

  • Bedankt voor je opmerking. We hebben contact met het FSMA hierover en komen vandaag nog met meer nieuws. Als je nog bijkomende info hebt is dat uiteraard meer dan welkom. Het zijn overigens “oude bekenden” die de zaak weer proberen op te starten.

 8. Ik had graag meer info ontvangen over wanneer wij (de investeerders) eindelijk weer geld zouden kunnen ophalen …. geen info bij five winds te bekomen (Belgie)

  • Beste Agnes,
   Ik vrees dat dat niet meer zal gebeuren. Onze analyse is dat Questra een van de grootste Ponzi-schema’s van de laatste jaren is. Five Winds en Lianora hebben nooit bestaan. En Questra en AGAM waren puur windowdressing waar allicht miljoenen euro’s in verdwenen zijn. Dat een van de betrokkenen in België nu opnieuw durft opstarten verbaast ons ten zeerste. We denken dat het een vreemde maar korte kronkel is.

 9. momenteel kunnen mensen zelfs niet opstarten door geld te sturen naar five winds dus kapitaal zit vast aan bijde kanten. heb zelf een klein team van 5 mensen gestart toen er nog kon worden uitbetaald. heb zelf 650 euro uit mijn investering gehaald maar heb er 2500 in gestopt. waarom doen ze dan nog de moeite om iedere week de wist uit te keren op het account. als er toch niemand kan opstarten. want in mijn team komt er niemand meer bij tot dat er duidelijkheid is. je kan wel van account naar account overzetten maar da doet ik niet.

  • Je zal allicht nooit meer kunnen inloggen. Het netwerk is verdwenen en dat geldt jammer genoeg ook voor de investeringen van een hoop goedgelovige beleggers. Het is niet de eerste keer dat deze individuen dit klaar krijgen maar ze zijn nauwelijks traceerbaar. Het gaat overigens niet om de mensen die je manifest in beeld zag maar over een professioneel georganiseerde bende in Oekraïne en een paar andere oostbloklanden.

 10. Hallo Hedwig ik denk ook dat we ons geld nooit nog terug zien,maar wat ik niet begrijp is dat er nog altijd mensen zijn die verder gaan met die zaken,die nog altijd de mensen blijven bestelen,ik heb nooit eens euro ontvangen van intresten die ze beloofde,en van mijn 2500 euro zal ik ook wel niets meer horen

  • Het is erg jammer voor jou maar we kunnen dat met zekerheid bevestigen. De organisatie, die vanuit een aantal landen in Oost-Europa werd gestuurd, is vakkundig opgeplooid en verdwenen. We zien ook dat een aantal promotoren ondertussen met andere dubieuze zaken bezig zijn. Als je zelf ook meer informatie daarover hebt mag je ons dat altijd doorsturen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.