Verzekeringsgift niet langer vrij van erfbelasting

De beleggingsverzekering is een nuttig instrument om aan successieplanning te doen. Dankzij de verzekeringsgift kon een levensverzekering geschonken worden zonder dat de begiftigde daar erfbelasting moest op betalen. Er was enkel schenkbelasting verschuldigd (3 of 7%). In Vlaanderen is de … Lees verder Verzekeringsgift niet langer vrij van erfbelasting

Aanpassing einddatum tweede pijler opent innovatie mogelijkheden

In Nederland gaat staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma ingrijpen in de wetgeving voor bedrijfspensioenen. Die pensioenen werden decennialang opgebouwd op basis van een doelkapitaal. De premie wordt dan bepaald in functie van het eindkapitaal dat op voorhand is vast gelegd. Recent werden bij de bovenburen ook premiegebaseerde systemen ingevoerd. Dat zijn regelingen waarbij de premies vast liggen maar het eindkapitaal is afhankelijk van het gerealiseerde rendement. Het is precies voor dat laatste soort van contracten dat de staatssecretaris wil ingrijpen. De werknemers moeten namelijk hun kapitaal op 67 jaar verplicht omzetten in een levenslange lijfrente. Het is echter heel … Lees verder Aanpassing einddatum tweede pijler opent innovatie mogelijkheden

AG Insurance verlaagt technische rente in groepsverzekering naar 1,5%.

Marktleider AG Insurance verlaagt vanaf 1 april 2015 de gegarandeerde rentevoeten voor groepsverzekeringen naar 1,5%. Dat hebben directeur  Jean-Michel Kupper en CEO Antonio Cano vandaag bekend gemaakt. De renteverlaging heeft enkel impact voor de premies die na die datum betaald worden. In België moeten aanvullende pensioenen op einddatum een minimumrendement garanderen van 3,25% voor het gedeelte opgebouwd door de werkgever en 3,75% voor het gedeelte opgebouwd  door de werknemer. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor het behalen van dat rendement. Zij kunnen dat risico afdekken, onder meer via een groepsverzekering. De lage langetermijnrente maakte het voor de verzekeringsmaatschappijen steeds lastiger om … Lees verder AG Insurance verlaagt technische rente in groepsverzekering naar 1,5%.

Regeerakkoord zwakt voorstellen Pensioencommissie af | Frank Vandenbroucke

Huidig professor KULeuven Frank Vandenbroucke zette in 2004 als minister van Pensioenen de tweede pensioenpijler op de kaart in België. Vandenbroucke durfde het aan om via de Wet Aanvullende Pensioenen de sector van de bedrijfspensioenen te hervormen maar ze ook te democratiseren. De WAP was een huzarenstukje. Aanvullende pensioenen waren een kluwen in België en weinig  experts durfden het aan om daar structureel aan te raken. Dit jaar schreef de Commissie voor de hervorming van de pensioenen, onder leiding van opnieuw Frank Vandenbroucke, een volledig nieuwe pensioenbijbel . Het rapport van de commissie bevat de fundamenten voor een grondige reorganisatie … Lees verder Regeerakkoord zwakt voorstellen Pensioencommissie af | Frank Vandenbroucke

Projectgroep Rethink Tax herdenkt fiscaal gestimuleerd sparen

Projectgroep Rethink Tax, een denkgroep bestaande uit Marc Bourgois (ULG), Brigitte Chanoine (ICHEC), Rudi Vander Vennet (Ugent) en Henk van Hulle (Vlerick management School)  maakte vandaag een reeks opmerkelijke voorstellen bekend voor de hervorming van het fiscaal gestimuleerd sparen in België. De werkgroep kreeg omkadering van Belfius en van Roland Berger. Het voorstel is gestructureerd in functie van 5 productkorven. De eerste korf bevat de spaarrekeningen die momenteel een fiscale vrijstelling op de intresten hebben tot 1900 euro. Rethink Tax stelt voor om dat voordeel te verminderen tot 1000 euro en de belasting via bronheffing te innen waardoor de truc om … Lees verder Projectgroep Rethink Tax herdenkt fiscaal gestimuleerd sparen

AON wil pensioenen onderbrengen in België

In 2007 opende  België de mogelijkheid om een Organisme voor Financiering van Pensioenen (OFP) op te richten. Met zo’n OFP kunnen multinationals hun pensioenplannen die verspreid zijn over verschillende landen samenbrengen in een pan-Europees pensioenfonds. Dat heeft uiteraard schaalvoordelen en de beheersstructuur kan fel vereenvoudigd worden. De Belgische regering voerde destijds actief campagne om deze pensioenvehikels breed te promoten maar het werd niet meteen een klaterend succes. Toch sloeg het idee hier en daar aan. Een aantal multinationals kregen onder meer door de lage rente wat extra druk om hun pensioenbeloftes te financieren. In België is de regelgeving minder strikt … Lees verder AON wil pensioenen onderbrengen in België

Stephan Neetens geeft update over eindrapport commissie Pensioenhervorming

Stephan Neetens, adviseur minister van Pensioenen, zal tijdens The Future of Life Insurance een update geven over de beleidsinitiatieven inzake aanvullend pensioenen. Stephan zal verder ook een stand van zaken schetsen in verband met het eindrapport van de Commissie Pensioenhervorming Korte inhoud van zijn presentatie: Deze presentatie zal uit twee luiken bestaan. In een eerste luik wordt een overzicht gegeven van de recente regelgevende initiatieven van de regering Di Rupo op het vlak van aanvullende pensioenen. Er zal in het bijzonder ingegaan worden op de wet over de geleidelijke wegwerking van de verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden en … Lees verder Stephan Neetens geeft update over eindrapport commissie Pensioenhervorming

Verkoop portefeuilles levensverzekeringen kan verzekeraars zuurstof geven

Vorige week verscheen er een bizar bericht in de Tijd. CEO De Winter en CFO Henk Janssen van Baloise Insurance hebben bezoek gekregen van investeerders die geïnteresseerd zijn in de overname van hun portefeuille levensverzekeringen. Het zou om twee Britse investeringsfondsen gaan. Henk Janssen stelde dat ook andere verzekeraars in België hetzelfde verzoek hebben gekregen. Op zich is dat niet vreemd. Een aantal maatschappijen slepen portefeuilles levensverzekeringen met gegarandeerde rentevoeten mee, waarvan de garantie een stuk boven de actuele marktrente ligt. Die portefeuilles zijn weliswaar ingedekt op het moment dat de polissen werden uitgegeven maar de looptijd van die indekking … Lees verder Verkoop portefeuilles levensverzekeringen kan verzekeraars zuurstof geven

Overname pensioenportefeuille Fidea zinvol voor AG Insurance

De overname van de portefeuille groepsverzekeringen en Individuele Pensioentoezeggingen van Fidea door AG Insurance wekte enige verwondering. Delta Lloyd Life (DLL) is de preferente distributiepartner van Fidea en die maatschappij zoekt actief naar groei. Vorig jaar heeft DLL zijn portefeuille schadeverzekering al verkocht aan Fidea. DLL leek daarmee de meest logische overnemer voor de levenportefeuille van Fidea. Bovendien past die overname door AG Insurance niet in de strategie die topman Bart De Smet uitzet voor moederholding ageas. De Smet wil naar een ratio 60/40 voor levensverzekeringen tegenover schadeverzekeringen. Dat betekent dat hij op zoek moet naar bijkomende overnames in schadeverzekering. … Lees verder Overname pensioenportefeuille Fidea zinvol voor AG Insurance

AG Insurance neemt portefeuille groepsverzekeringen van Fidea over

Fidea draagt zijn portefeuille groepsverzekeringen en individuele pensioentoezeggingen over aan AG Insurance. De portefeuille heeft een jaarlijks premie-incasso van 32 miljoen euro en slaat op een beheerd vermogen van ongeveer 440 miljoen euro (cijfers eind 2013). De transactie moet nog voor goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder, de Nationale Bank van België. Fidea gaf eerder al aan dat het zich volledig wil concentreren op schadeverzekeringen. De maatschappij nam vorig jaar de portefeuille niet leven over van Delta Lloyd Life. Parallel met die overname werd Delta Lloyd Life de preferente partner voor de productie van levensverzekeringen in het netwerk van Fidea. Delta Lloyd Life nam in … Lees verder AG Insurance neemt portefeuille groepsverzekeringen van Fidea over

Gedurfde voorstellen van Bank Degroof voor hervorming pensioensector

Op de blog ‘Toekomstvisies’ van Bank Degroof staat een interessante analyse over de organisatie van ons pensioenstelsel en de rol van aanvullende pensioenen daarin. De voorstellen zijn gedurfd maar goed doordacht. Een korte selectie: 1. Het bedrag van de eerste pijler voor ambtenaren moeten worden verlaagd door het te koppelen aan een verplicht aanvullend pensioensysteem waaraan tegelijkertijd de werkgever, in casu de staat, en de werknemer, zouden bijdragen. Dat systeem zou worden ingevoerd voor nieuwe ambtenaren en zou gepaard moeten gaan met een herwaardering van het loon die moet worden bestudeerd en geanalyseerd op basis van het inkomstenverlies, als er … Lees verder Gedurfde voorstellen van Bank Degroof voor hervorming pensioensector