Marketplace van Starling Bank, een slim financieel ecosysteem

De bankwereld zweet! De nieuwe challengers komen met innovatieve initiatieven en modellen die de traditionele maatschappijen stevig onder druk zetten. De Londense Starling Bank van de … Lees verder Marketplace van Starling Bank, een slim financieel ecosysteem

Systeem +100% leningen bestaat al jaren

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein werkt aan een systeem waarmee mensen zonder of met een beperkte spaarreserve ook een hypotheeklening kunnen onderschrijven. Dat systeem werd door Nationale Suisse decennialang verkocht in België Lees verder Systeem +100% leningen bestaat al jaren

Oplossing ARCO vraagt bredere gedepolitiseerde analyse

Het Grondwettelijk Hof acht, zoals verwacht overigens, het wetsartikel dat een waarborgregeling voor ARCO mogelijk maakt, strijdig met de grondwet. Eerder sprak ook het Europees Hof … Lees verder Oplossing ARCO vraagt bredere gedepolitiseerde analyse

Inrichting backoffice belangrijkste challenge voor digitale verzekeringsmaatschappij

Marnix Zwart is co-founder van Facebookverzekeraar Kroodle. In een gesprek met capgemini geeft Zwart aan dat hij twee belangrijke uitdagingen ziet voor verzekeringsmaatschappijen die zich in de digitale wereld positioneren. De coördinatie tussen front- en backoffice moet op een heel andere manier gebeuren. De input die je krijgt vanuit de front office en de interactie die je als maatschappij hebt komt namelijk op en volledig andere manier tot stand. De tweede uitdaging is de permanente bereikbaarheid van de maatschappij en de transparantie en ontsluiting van de  back-office die daarbij hoort.     Annet Uiterweerd van Kroodle geeft volgende week meer … Lees verder Inrichting backoffice belangrijkste challenge voor digitale verzekeringsmaatschappij

Facebook essentieel voor marketingstrategie naar generatie Y

De European Communication School London organiseerde een Europese survey over sociale media bij 2000 studenten in Marketing en Communicatie. De studenten zijn allemaal tussen 20 en 25 jaar. Zij zullen de volgende jaren een manifeste rol spelen in de communicatiestrategie van een aantal belangrijke bedrijven. Hun mening is dus richtinggevend.

 

Enkele opvallende resultaten:

Facebook wordt door 77,50% van de studenten als het belangrijkste medium gebruikt om de generatie van de respondenten te bereiken. Twitter is tweede met 12,50%. De score van de andere media is verwaarloosbaar.

 

Pic1

 

Het potentieel van Twitter wordt nog in een tweede vraag verduidelijkt. Op de stelling dat Twitter geen medium is om binnen de publiciteitsstrategie van de generatie van respondenten te gebruiken zegt bijna 60% dat ze het daar niet mee eens zijn.

Lees verder “Facebook essentieel voor marketingstrategie naar generatie Y”

Go Bank uithangbord van een nieuwe generatie banken

Banken zoals Hello Bank en Go Bank hebben een ander referentiekader als de klassieke banken. Wie daar geen rekening mee houdt mist de aansluiting met de toekomst.   Een nieuwe generatie banken De manier waarop banken werden gecategoriseerd bleef gedurende tientallen jaren ongewijzigd. Daar komt snel verandering in. Er duikt een nieuwe categorie banken op met twee belangrijke gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn gericht op snelheid en ze zijn specifiek gebouwd voor smartphones en tablets. Overschrijvingen, kleine betalingen doen, je saldo opvragen,…het zijn transacties waarvoor de klant van vandaag niet meer achter zijn computer wil kruipen. Het moet allemaal snel en … Lees verder Go Bank uithangbord van een nieuwe generatie banken

Financiële pers te kort door de bocht over Ethias.

Ethias stuurde vorige week een brief naar de klanten die een First-beleggingsverzekering hebben met een rendement van 4,75% en waarvan de looptijd langer is dan 8 jaar. De maatschappij wil die klanten motiveren om uit te stappen uit die polissen en het geld te herinvesteren in een spaarrekening bij Keytrade Bank.   Klanten die ingaan op het aanbod krijgen hun intrest voor het ganse jaar toegekend. De verzekeraar staat onder zware druk van Europa om de First-portefeuille te liquideren. Medio 2013 moet de maatschappij opnieuw aantonen dat het voldoende  inspanningen levert om die afbouw effectief te realiseren. De mailingcampagne is … Lees verder Financiële pers te kort door de bocht over Ethias.