Category Archives: Pensioen

Regeerakkoord zwakt voorstellen Pensioencommissie af | Frank Vandenbroucke

Huidig professor KULeuven Frank Vandenbroucke zette in 2004 als minister van Pensioenen de tweede pensioenpijler op de kaart in België. Vandenbroucke durfde het aan om via de Wet Aanvullende Pensioenen de sector van de bedrijfspensioenen te hervormen maar ze ook te democratiseren. De WAP was een huzarenstukje. Aanvullende pensioenen waren een kluwen in België en weinig  experts durfden het aan

Meer informatie

Vervlechting productaanbod van direct en intermediair bij Achmea

In Nederland start Achmea met een zogenaamd netto-pensioenproduct. Niet alleen het product is een opvallende nieuwigheid, ook de manier waarop de distributie wordt georganiseerd is een trendbreuk. Achmea gaat het netto-pensioen aanbieden onder het merk Centraal Beheer. Dat is een van de direct writers van de groep. Het intermediair krijgt dus de kans om een product te verkopen dat eigenlijk

Meer informatie

AON wil pensioenen onderbrengen in België

In 2007 opende  België de mogelijkheid om een Organisme voor Financiering van Pensioenen (OFP) op te richten. Met zo’n OFP kunnen multinationals hun pensioenplannen die verspreid zijn over verschillende landen samenbrengen in een pan-Europees pensioenfonds. Dat heeft uiteraard schaalvoordelen en de beheersstructuur kan fel vereenvoudigd worden. De Belgische regering voerde destijds actief campagne om deze pensioenvehikels breed te promoten maar

Meer informatie

Stephan Neetens geeft update over eindrapport commissie Pensioenhervorming

Stephan Neetens, adviseur minister van Pensioenen, zal tijdens The Future of Life Insurance een update geven over de beleidsinitiatieven inzake aanvullend pensioenen. Stephan zal verder ook een stand van zaken schetsen in verband met het eindrapport van de Commissie Pensioenhervorming Korte inhoud van zijn presentatie: Deze presentatie zal uit twee luiken bestaan. In een eerste luik wordt een overzicht gegeven

Meer informatie

Enquete ERGO Insurance: pensioensparen en generation Y

Ergo Insurance organiseerde een bevraging over de bereidheid tot pensioensparen bij generation Y. Dat is een cruciale schakelgeneratie naar de digitale samenleving maar ze worden ook vol geconfronteerd met de problematiek van de vergrijzing. Er waren 467 deelnemers tussen 18 en 29 jaar. De antwoorden lijken niet altijd even consistent maar dat heeft allicht te maken met de terminologie. Toch

Meer informatie

Creativiteit geeft levensverzekering nieuwe toekomst

De verkoop van individuele levensverzekeringen stuikt in mekaar in België.  AG -20%, DLL -11% en ING (Benelux) -64%. De verhoging van de taks van 1,1% naar 2% in combinatie met de lage marktrente lijkt de klanten te doen afhaken. Wij zijn geen voorstander van deze kortzichte maatregel. De levensverzekering kan een cruciale schakel zijn om het pensioendrama in de samenleving

Meer informatie

Delta Lloyd Life opent pensioendebat

Verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd Life verkocht haar portefeuille schade aan Fidea en focust enkel op de tak leven. De maatschappij profileert zich in leven als de pensioenverzekeraar par excellence. Delta Lloyd Life pakt regelmatig uit met een campagne rond de pensioenproblematiek. De verzekeraar plaatst deze week 2 mobiele ledscreens in het centrum van Brussel. Daarop worden iedere dag 2 stellingen geponeerd

Meer informatie