Regeerakkoord zwakt voorstellen Pensioencommissie af | Frank Vandenbroucke

Huidig professor KULeuven Frank Vandenbroucke zette in 2004 als minister van Pensioenen de tweede pensioenpijler op de kaart in België. Vandenbroucke durfde het aan om via de Wet Aanvullende Pensioenen de sector van de bedrijfspensioenen te hervormen maar ze ook te democratiseren. De WAP was een huzarenstukje. Aanvullende pensioenen waren een kluwen in België en weinig  experts durfden het aan om daar structureel aan te raken. Dit jaar schreef de Commissie voor de hervorming van de pensioenen, onder leiding van opnieuw Frank Vandenbroucke, een volledig nieuwe pensioenbijbel . Het rapport van de commissie bevat de fundamenten voor een grondige reorganisatie … Lees verder Regeerakkoord zwakt voorstellen Pensioencommissie af | Frank Vandenbroucke

Vervlechting productaanbod van direct en intermediair bij Achmea

In Nederland start Achmea met een zogenaamd netto-pensioenproduct. Niet alleen het product is een opvallende nieuwigheid, ook de manier waarop de distributie wordt georganiseerd is een trendbreuk. Achmea gaat het netto-pensioen aanbieden onder het merk Centraal Beheer. Dat is een van de direct writers van de groep. Het intermediair krijgt dus de kans om een product te verkopen dat eigenlijk voor de directverkoop bedoeld is. De klant, in dit geval zijn dat werkgevers, kan dus kiezen om een tussenpersoon onder de arm te nemen of om het pensioen zelf in te kopen.  Als hij voor een adviseur kiest moet hij … Lees verder Vervlechting productaanbod van direct en intermediair bij Achmea

AON wil pensioenen onderbrengen in België

In 2007 opende  België de mogelijkheid om een Organisme voor Financiering van Pensioenen (OFP) op te richten. Met zo’n OFP kunnen multinationals hun pensioenplannen die verspreid zijn over verschillende landen samenbrengen in een pan-Europees pensioenfonds. Dat heeft uiteraard schaalvoordelen en de beheersstructuur kan fel vereenvoudigd worden. De Belgische regering voerde destijds actief campagne om deze pensioenvehikels breed te promoten maar het werd niet meteen een klaterend succes. Toch sloeg het idee hier en daar aan. Een aantal multinationals kregen onder meer door de lage rente wat extra druk om hun pensioenbeloftes te financieren. In België is de regelgeving minder strikt … Lees verder AON wil pensioenen onderbrengen in België

Stephan Neetens geeft update over eindrapport commissie Pensioenhervorming

Stephan Neetens, adviseur minister van Pensioenen, zal tijdens The Future of Life Insurance een update geven over de beleidsinitiatieven inzake aanvullend pensioenen. Stephan zal verder ook een stand van zaken schetsen in verband met het eindrapport van de Commissie Pensioenhervorming Korte inhoud van zijn presentatie: Deze presentatie zal uit twee luiken bestaan. In een eerste luik wordt een overzicht gegeven van de recente regelgevende initiatieven van de regering Di Rupo op het vlak van aanvullende pensioenen. Er zal in het bijzonder ingegaan worden op de wet over de geleidelijke wegwerking van de verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden en … Lees verder Stephan Neetens geeft update over eindrapport commissie Pensioenhervorming

Enquete ERGO Insurance: pensioensparen en generation Y

Ergo Insurance organiseerde een bevraging over de bereidheid tot pensioensparen bij generation Y. Dat is een cruciale schakelgeneratie naar de digitale samenleving maar ze worden ook vol geconfronteerd met de problematiek van de vergrijzing. Er waren 467 deelnemers tussen 18 en 29 jaar. De antwoorden lijken niet altijd even consistent maar dat heeft allicht te maken met de terminologie. Toch zijn er een paar duidelijke patronen. Vroeg beginnen sparen Eerder beginnen sparen (88%) heeft duidelijk de voorkeur op langer werken (12%) 42% van de respondenten geeft aan dat ze willen sparen voor hun pensioen vanaf de eerste job. Nochtans lijkt … Lees verder Enquete ERGO Insurance: pensioensparen en generation Y

Creativiteit geeft levensverzekering nieuwe toekomst

De verkoop van individuele levensverzekeringen stuikt in mekaar in België.  AG -20%, DLL -11% en ING (Benelux) -64%. De verhoging van de taks van 1,1% naar 2% in combinatie met de lage marktrente lijkt de klanten te doen afhaken. Wij zijn geen voorstander van deze kortzichte maatregel. De levensverzekering kan een cruciale schakel zijn om het pensioendrama in de samenleving wat te verzachten en dus zouden we de verkoop ervan beter stimuleren dan hem af te remmen.  Maar de plotse daling van de verkoop bewijst ook dat de levensverzekering nog steeds vanuit een verkeerde perceptie verkocht wordt. Levensverzekeringen zijn geen … Lees verder Creativiteit geeft levensverzekering nieuwe toekomst

Delta Lloyd Life opent pensioendebat

Verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd Life verkocht haar portefeuille schade aan Fidea en focust enkel op de tak leven. De maatschappij profileert zich in leven als de pensioenverzekeraar par excellence. Delta Lloyd Life pakt regelmatig uit met een campagne rond de pensioenproblematiek. De verzekeraar plaatst deze week 2 mobiele ledscreens in het centrum van Brussel. Daarop worden iedere dag 2 stellingen geponeerd over pensioen. De stellingen vindt u hier   De mensen kunnen op verschillende manieren hun stem uitbrengen over de stellingen: ·         Via Twitter met de hashtag #pensioendebat ·         Via sms naar 3267 met de term pensioen als referentie ·         Op … Lees verder Delta Lloyd Life opent pensioendebat