Category Archives: Pensioensparen

Verhoogde maximumbijdrage pensioensparen geen groot succes bij AXA Bank

Uit cijfers van AXA Bank blijkt dat de verhoging van het maximumbedrag voor pensioensparen voorlopig geen groot succes is. Amper 12% van alle klanten kiest voor het verhoogde maximum van 1230 euro per jaar. Dat hoeft ook niet te verwonderen. Het is namelijk niet zeker of een hogere bijdrage ook meer fiscaal voordeel oplevert. Wie 60 is heeft echter wel voordeel met het verhoogde maximum.  

Meer informatie

Knullige communicatie om fiscaal opportunisme recht te zetten bij Ergo Insurance

Ergo Insurance worstelt met de aanpassing van de voorwaarden van haar product Ergo Secure. Dat heeft veel met een knullige communicatie te maken.  Wie niet echt vertrouwd is met levensverzekeringstechniek zal die aanpassing enkel begrijpen als ze voldoende transparant en eenvoudig wordt uitgelegd. De maatschappij stuurde de klanten echter een gortdroge technische tekst van negen pagina’s. Dat leidt ertoe dat

Meer informatie

BVPI: enkele bedenkingen bij de voorstelling van het jaarverslag 2013

De Belgische Vereniging van Pensioen Instellingen (BVPI) stelde het jaarverslag 2013 voor. Een paar opvallende conclusies: Er zijn voor het eerst meer werknemers en zelfstandigen met een aanvullende pensioen in tweede pijler dan pensioenspaarcontracten in derde pijler. In tweede pijler zijn er 2,8 miljoen aangeslotenen. In derde pijler zijn er 2,7 miljoen pensioenspaarcontracten. Het aantal aangeslotenen in tweede pijler verdubbelde

Meer informatie

Enquete ERGO Insurance: pensioensparen en generation Y

Ergo Insurance organiseerde een bevraging over de bereidheid tot pensioensparen bij generation Y. Dat is een cruciale schakelgeneratie naar de digitale samenleving maar ze worden ook vol geconfronteerd met de problematiek van de vergrijzing. Er waren 467 deelnemers tussen 18 en 29 jaar. De antwoorden lijken niet altijd even consistent maar dat heeft allicht te maken met de terminologie. Toch

Meer informatie