Yongo van AG Insurance en Belfius app zijn Trends Digital Pioneers.

Het weekblad Trends koos woensdagavond, met de steun van Google, de Digital Pioneers. Een jury selecteerde twintig bedrijven die bezig zijn met een innovatief digitaal project. … Lees verder Yongo van AG Insurance en Belfius app zijn Trends Digital Pioneers.

Belfius en Accenture partners van Smart City Institute

De stad wordt weer trendy. In de Europese Unie woont nu al 66 % van de bevolking in steden en tegen 2020 zou meer dan 70 % van de wereldbevolking¬† in steden wonen. Die evolutie loopt parallel met een verschuiving in de denkpatronen over mobiliteit, huisvesting, werk en onderwijs. Zeker bij de jongere generatie wordt duurzaamheid en levenskwaliteit een kernbegrip. Ondertussen is de impact van de digitalisering ook manifest zichtbaar. De steden van morgen zouden er wel eens heel anders kunnen uitzien.¬†Accenture en Belfius gaan daarom samen met de stad Luik een universitaire instelling starten waar opleiding, onderzoek, innovatie en … Lees verder Belfius en Accenture partners van Smart City Institute