Wikifin brengt tenenkrullend verouderde informatie over levensverzekeringen

De website Wikifin is tot stand gekomen om de consument beter te informeren over financiële zaken. De site is een initiatief van de Belgische regelgever, het FSMA. Wikifin publiceert deze week een artikel over levensverzekeringen. De bedoeling is om de verschillende soorten levensverzekeringen kort en op een vulgariserende manier te beschrijven. Dat gebeurt echter op een tenenkrullend verouderde manier. Het artikel maakt een onderscheid tussen overlijdensverzekeringen, zuivere overlijdensverzekeringen en gemengde verzekeringen. Die opdeling doet al vermoeden dat de auteur een paar hoofdstukken heeft gemist in de evolutie van het instrument. Vooral in de beschrijving van de categorie ‘zuivere overlijdensverzekeringen’ valt … Lees verder Wikifin brengt tenenkrullend verouderde informatie over levensverzekeringen

De overlijdensproblematiek in aanvullende pensioenen is puur een communicatieprobleem

Het gespecialiseerde financiële dagblad De Tijd haalt vrijdag snoeihard uit naar de regeling voor aanvullende pensioenen in ons land. De krant heeft het vooral over de dekking overlijden die in een aantal gevallen kan wegvallen. Als een werknemer een contract heeft van het klassieke type en hij of zij verandert van baan of van statuut, kan het inderdaad zijn dat die dekking overlijden vervalt als de werknemer geen actie onderneemt. De nabestaanden kunnen in zulke gevallen voor een zeer onaangename verrassing komen te staan. Technisch kan die situatie echter moeilijk aan de sector worden verweten. Om dat duidelijk te maken … Lees verder De overlijdensproblematiek in aanvullende pensioenen is puur een communicatieprobleem

Verzekeringsmakelaars kunnen sluitstuk van digitale strategie worden

Uit cijfers van het FSMA blijkt dat het aantal verzekeringsmakelaars sterk afneemt. In 2014 verminderde hun aantal met 11%. De Tijd haalt de nieuwe regels voor de bescherming van de consument aan als reden voor die forse daling. Oudere makelaars met een kleinere portefeuille zouden daardoor stoppen met hun activiteiten. Die conclusie is slechts gedeeltelijk waar. Het is veeleer wat er met die portefeuilles gebeurt dat het aantal makelaars doet dalen. De kleinere portefeuilles die meestal in bijberoep werden opgebouwd, waren vaak het startplatform waarop de volgende generatie een volwaardige makelaarsactiviteit kon ontplooien. Die beweging is vandaag veel minder evident. … Lees verder Verzekeringsmakelaars kunnen sluitstuk van digitale strategie worden

Supercommissies via Ierse levensverzekeraars

Korte samenvatting : De Ierse levensverzekeraars rekenden hoge niet transparante kosten aan maar daar werden vooral de makelaars beter van. De aanbrengcommissie van de polis gecumuleerd met de commissie in de fondsen kon makkelijk meer dan 10% bereiken. Bij de recent opgedoken vermeende fraudegevallen met levensverzekeringen in ons land, staan vooral de polissen naar Iers recht onder vuur. Via maatschapijen zoals SEB Life International (destijds Irish Life International) en Hansard Global zijn het laatste decennium tientallen miljoenen euro’s in obscure en vaak erg fantasievolle constructies belegd. Een belangrijk gedeelte van dat geld is ondertussen in rook opgegaan of zit geblokkeerd … Lees verder Supercommissies via Ierse levensverzekeraars

Gedoogbeleid tegenover Aristophil dreigt honderden kleine beleggers zuur op te breken

In Frankrijk hebben in fraude gespecialiseerde eenheden van de politie vorige week een inval gedaan in verschillende vestigingen van Aristophil. Dat meldt Point.fr. Onder meer het museum voor brieven en manuscripten in Parijs, het privé kantoor van stichter en eigenaar Gérard Lhéritier en verschillende filialen kregen gelijktijdig de speurders op bezoek. Aristophil koopt zeldzame manuscripten en brieven op en geeft waardepapier uit waardoor beleggers kunnen participeren in de collectie. Het bedrijf zou ongeveer 16.000 klanten hebben die samen 500 miljoen euro hebben ingebracht.  Zeker 20% daarvan komt uit België. Er hangt al langer een zweem van wantrouwen en verdachtmakingen rond … Lees verder Gedoogbeleid tegenover Aristophil dreigt honderden kleine beleggers zuur op te breken

Redenering over te dure klanten bewijst conservatief denken van verzekeringssector

De Tijd publiceerde deze week een opvallend bericht over een bankagent van Argenta, die een klant geweigerd had toen die een gratis zichtrekening wou openen.Dat kon omdat het geen particuliere klant was maar een syndicus van een appartementsgebouw. Die kon dus geen beroep doen op de Wet op de basisbankdienst. Uit het artikel blijkt dat ook verzekeringsbemiddelaars klanten beginnen te weigeren. Als reden verwijst men naar de nieuwe Twin Peaks richtlijnen. Die zouden te veel extra werk en kosten vergen waardoor de rendabiliteit van sommige klanten niet meer volstaat. De auteur van het artikel laat ook een tussenpersoon aan het … Lees verder Redenering over te dure klanten bewijst conservatief denken van verzekeringssector

FSMA breekt in op toepassing Home Country Control.

Tak23 levensverzekeringen naar Luxemburgs recht die in ons land verkocht worden, vallen onder het zogenaamde regime van Home Country Control. Ze worden verkocht in vrije dienstverlening, de Luxemburge regelgever is dus verantwoordelijk voor het toezicht op dergelijke contracten, zelfs al worden ze verkocht in een ander Europees land waarmee Luxemburg een verdrag terzake heeft. Enkel als het openbaar belang ter discussie is kan de nationale wetgever van het land waar de verkoop plaats vindt, tussenkomen. Het FSMA nam recent een aantal nieuwe wetgevende initiatieven om de verzekeringsconsument beter te beschermen. Onder meer de assets die in tak23 contracten zijn toegelaten, … Lees verder FSMA breekt in op toepassing Home Country Control.

Ierse levensverzekeraars pluimen Belgische klanten

life_insuranceIn de tweede helft van het vorige decennium profiteerden een aantal Ierse levensverzekeringsmaatschappijen van de strategische herpositionering van hun Luxemburgse collega’s. Ze verkochten voor honderden miljoenen euro’s tak 23 contracten met fantasierijke fondsen die gouden bergen beloofden. Nu de polissen op einddatum beginnen te komen worden de gevolgen pijnlijk duidelijk.  Heel wal klanten worden, in het beste geval, geconfronteerd met een illiquide geblokkeerde belegging. Heel wat fondsen zijn ondertussen ook gewoon geliquideerd. De verzekeringsmaatschappijen blijven echter schaamteloos kosten aanrekenen en ze rekenen zelfs intresten aan omdat de poliswaarde negatief staat. Lees hier onze analyse aan de hand van een bestaand voorbeeld waarin de klant 8 jaar geleden 50.000 euro investeerde. Vandaag staat de poliswaarde op -5.927 euro.

Lees verder “Ierse levensverzekeraars pluimen Belgische klanten”

Nieuwe regels voor productbanning niet voldoende sluitend?

TIP: 12 – 13.06.2014 | Future of Life Insurance | Henk Becquaert – FSMA | A new regulatory framework in Belgium | Exhaustieve presentatie over de banning en alle andere nieuwe initiatieven.  Een paar weken geleden kon u op onze blog al lezen dat het FSMA de verkoop aan particulieren van bepaalde speculatieve producten wilde verbieden. De wet om dat mogelijk te maken was er al maar op 20 mei 2014 werd het KB dat de eerste maatregel op dat vlak concreet maakt in het staatsblad gepubliceerd. De maatregel viseert op dit moment vier productcategorieën: Een verhandelde levensverzekering of een … Lees verder Nieuwe regels voor productbanning niet voldoende sluitend?

FSMA paste al eerder banning toe in unit linked levensverzekeringen

Het FSMA krijgt binnenkort het recht om bepaalde producten te bannen als onderliggende waarde in tak 23. Dat geldt zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. De regelgever gaat ook meteen gebruik maken van dat recht. Life settlements is het eerste vehikel dat niet meer mag gebruikt worden als commercieel product. Maar in een adem werden ook hout en wijn genoemd. Voor de exacte bepalingen van de banning is het nog even wachten maar op basis van de uitspraken en de voorbeelden die circuleren is de impact van de maatregel niet te onderschatten in de Belgische markt. Ondertussen blijkt echter … Lees verder FSMA paste al eerder banning toe in unit linked levensverzekeringen

Productbanning tak 23 heeft impact op distributie

Op 13 februari 2014 kon u op onze blog lezen dat het FSMA zijn nieuwverworven recht om bepaalde producten te bannen meteen zal gebruiken voor life settlements. Lees het bericht hier. De Tijd bevestigt dat bericht vandaag en voegt er aan toe dat ook speculatieve onderliggende waarden zoals beleggingen in wijnkelders en teakhout niet langer geaccepteerd worden in tak 23. De beslissing om in te grijpen in de onderliggende beleggingen voor de fondsen van tak 23 werd al een tijdje voorbereid. Het is echter van groot belang dat er een objectief kader komt dat aanduidt wat geaccepteerd wordt in tak … Lees verder Productbanning tak 23 heeft impact op distributie

ASR kiest voor multikanaalaanpak

De Nederlandse verzekeraar ASR positioneerde zich tot op heden impliciet als een maatschappij die de markt bewerkt via het intermediair. ASR maakt deel uit van ASR Nederland. In dezelfde groep zit ook de directverzekeraar Ditzo. ASR kondigt nu echter aan dat ze haar schadeverzekeringen ook online gaat verkopen tegen dezelfde tariefvoorwaarden als degene die het intermediair aanbiedt. Klanten betalen dus online een tarief dat in principe ook een commissievergoeding voor een bemiddelaar omvat. Op de website AMweb zegt marketingdirecteur Bob Stehman van ASR dat de klanten van de maatschappij moeten kunnen kiezen op welke manier ze met ASR in contact … Lees verder ASR kiest voor multikanaalaanpak