FSMA breekt in op toepassing Home Country Control.

Tak23 levensverzekeringen naar Luxemburgs recht die in ons land verkocht worden, vallen onder het zogenaamde regime van Home Country Control. Ze worden verkocht in vrije dienstverlening, de Luxemburge regelgever is dus verantwoordelijk voor het toezicht op dergelijke contracten, zelfs al worden ze verkocht in een ander Europees land waarmee Luxemburg een verdrag terzake heeft. Enkel … Meer lezen over FSMA breekt in op toepassing Home Country Control.