Oplossing ARCO vraagt bredere gedepolitiseerde analyse

Het Grondwettelijk Hof acht, zoals verwacht overigens, het wetsartikel dat een waarborgregeling voor ARCO mogelijk maakt, strijdig met de grondwet. Eerder sprak ook het Europees Hof … Lees verder Oplossing ARCO vraagt bredere gedepolitiseerde analyse

Een regeling voor ARCO of ook voor andere misleidde beleggers?

De politieke druk voor een oplossing van de zaak ARCO neemt toe. De eigenlijke vraag is echter of ook andere spaarders die aantoonbaar misleid werden moeten vergoed worden en wie dat eventueel moet doen. Lees verder Een regeling voor ARCO of ook voor andere misleidde beleggers?

TD Bank accepteert regeling in zaak Quality Investments

TD Bank heeft in de VS een overeenkomst aanvaard in de zaak Quality Investments. In België zagen meer dan zeshonderd beleggers ongeveer 220 miljoen euro in rook opgaan via deze life settlements constructie. TD Bank zal 20 miljoen dollar schadevergoeding betalen. De zaak was aangespannen door vijf Nederlandse investeerders: Francois Gevaerts, Paul Gevaerts, Alexander Gevaerts, Pieter Schaffels en Schaffels Beheer. Die laatste maatschappij is een van de grootste beleggers in QI. Naast TD Bank worden in de aanklacht volgende partijen genoemd: Deborah Peck, Dennis Moens, Simon Laan, Watershed, Zilwood, Crystal Life Capital, Running2, Best Invest Europe Ltd en Jennifer J. … Lees verder TD Bank accepteert regeling in zaak Quality Investments

Resulteert beleggen in whisky in een kater?

De Belgische financiële regelgever FSMA verbood vanaf 1 juli 2014 de verkoop van een aantal niet conventionele activa aan niet gekwalificeerde beleggers. Volgens het FSMA worden dat soort producten in een periode van lage rente gepromoot als veilige en tegelijkertijd goed renderende producten die los staan van de traditionele financiële markten. In werkelijkheid zijn die producten uiterst risicovol, illiquide en erg complex voor de consument. In de opsomming van de regelgever komen onder meer tak 23 producten die beleggen in wijn en whisky voor. Ondertussen wordt whisky echter vrolijk verder gecommercialiseerd. Niet als onderdeel van een beleggingsconcept maar als fysiek product. … Lees verder Resulteert beleggen in whisky in een kater?

Stopzetting strafrechterlijke vervolging Quality Investments bevestigd

Het doek lijkt definitief gevallen over de zaak Quality Investments. Het parket heeft de burgerlijke partijen medegedeeld dat er geen strafonderzoek volgt. Quality Investments was een promotor van life settlements producten die initieel in Nederland werden opgetuigd en verkocht. De bedenkers ervan, Frank Laan en Dennis Moens, zagen echter meteen grote mogelijkheden in België. Het kaartenhuisje van Quality Investments stortte in toen bleek dat de herverzekering achter de constructie een pure fraude was.  In totaal verdween ongeveer 223.880.000$ door de schouw. Een groot gedeelte daarvan kwam van ongeveer 600 Belgische beleggers. In Nederland verdwenen Moens, Laan en hun advocaat Koen … Lees verder Stopzetting strafrechterlijke vervolging Quality Investments bevestigd

Parket seponeert zaak tegen Quality Investments

Het parket van Gent heeft de vervolging van de Belgische tussenpersonen in de zaak Quality Investments zonder verder gevolg geklasseerd. Quality Investments was een life settlements product dat initieel in Nederland werd opgetuigd en verkocht. De promotoren, Frank Laan en Dennis Moens, zagen echter meteen grote mogelijkheden in België. Life Settlements zijn levensverzekeringen waarvan de rechten zijn overgekocht door een derde. Naar de particuliere markt toe werden ze in allerlei vormen ondergebracht in beleggingsfondsen. Als de verzekerde langer leeft dan wat bij de overname werd ingeschat is dat een zeer zwaar risico voor  het fonds. Dat hadden Laan en Moens … Lees verder Parket seponeert zaak tegen Quality Investments

Life settlements binnenkort verboden in België

Het FSMA krijgt binnenkort het recht om specifieke producten te bannen. De wetgeving om dat mogelijk te maken is bijna klaar. De financiële toezichthouder heeft ook al een concrete casus waarop de banning onmiddellijk zal toegepast worden. Life settlements worden in België in eender welke vorm verboden als beleggingsproduct. Life settlements zijn constructies waarbij de rechten van overlijdenspolissen van hoogbejaarde Amerikanen worden overgekocht door een derde, vaak institutionele,  partij. Die overnemer betaalt de premies verder en krijgt de uitkering bij het overlijden van de verzekerde. In de meeste gevallen komen die polissen herverpakt in een beleggingsconstructie terecht. Er zijn echter … Lees verder Life settlements binnenkort verboden in België

Polissen Quality Investments geveild

De publieke veiling van de levensverzekeringspolissen in de portefeuille van Quality Investments heeft gisteren in de VS plaats gevonden. De potentiële waarde van de portefeuille was 130 miljoen dollar maar de verwachting was dat de verkoop slechts een fractie daarvan zou opbrengen. Tijdens de eerste bieding werden de polissen individueel aangeboden. Dat leverde 6.725.000 dollar op. Voor bepaalde polissen werd minder dan 1% van de zogenaamde face-value geboden. Dat is het bedrag dat de eigenaar van de polis krijgt als de verzekerde overlijdt. Tijdens de 2de bieding was het mogelijk om de totale portefeuille in zijn geheel te kopen. Dat … Lees verder Polissen Quality Investments geveild

Dennis Moens reageert op doodsteek voor Quality Investments.

In Florida heeft de faillissementsrechtbank de publieke veiling bevolen van de polissen die het actief vormden voor de life settlement contracten van Quality Investments.  De veiling gebeurt op 11.09.2013. De opbrengst ervan zal allicht substantieel onvoldoende zijn om de benadeelde beleggers te vergoeden. De kosten in deze zaak lopen ondertussen ook hoog op. Allicht valt daarmee de laatste hoop voor de beleggers in Quality Investments om nog iets te kunnen recupereren weg. In België hebben 593 Belgen zo’n 150 miljoen euro geïnvesteerd in deze producten. Dat is tenminste het officiële cijfer. Er wordt aangenomen dat een aantal beleggers geen klacht … Lees verder Dennis Moens reageert op doodsteek voor Quality Investments.

Zaak Quality Investments dreigt procedureslag te worden

De website advocatie.nl brengt een verslag van de nieuwe regiezitting in de zaak Quality Investments. Daaruit blijkt dat het nog jaren kan duren vooraleer de zaak effectief kan worden behandeld. Er moeten ondermeer nog 51 getuigen gehoord worden. Een aantal daarvan verblijven in het buitenland. Sinds maart 2012 zijn er slechts drie getuigen in de Verenigde Staten gehoord.   Meldingsplicht versoepeld  Ondertussen werd de meldingsplicht voor een aantal verdachten versoepeld. Verdachten Laan, Moens en Blom krijgen hun paspoorten niet terug maar ze maar ze hoeven zich nog slechts eens in de drie maanden te melden op een politiebureau, in plaats … Lees verder Zaak Quality Investments dreigt procedureslag te worden

Verkoopsorganisaties Quality Investments streken miljoenen op

Meer dan 600 Belgen werden het slachtoffer van fraude met life settlements bij Quality Investments. Een aantal belangenverenigingen van bedrogen beleggers proberen mekaar de loef af te steken bij de afhandeling van de zaak.  Dat leidt tot zware juridische veldslagen in de VS. Daardoor komt echter ook belangrijke informatie naar boven. Directeur België van Quality Investments Jorre Appel zou meer dan 11 miljoen$ hebben opgestreken. In een gesprek met Financelab ontkent hij dat echter. Volgens hem was het geld vooral bestemd voor de verkoopsorganisatie Fides van Erik Duinslaeger

Lees verder “Verkoopsorganisaties Quality Investments streken miljoenen op”