Tag Archives: Solvency II

Perfecte matching cash flow rendeert bij AG Insurance

Levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet, de zogenaamde tak 21 contracten, zijn momenteel een stevig zorgenkindje voor een aantal (vaak ook grotere) verzekeraars. De maatschappijen hebben in het verleden portefeuilles opgebouwd met hoge gegarandeerde rentevoeten. Als die niet voldoende zijn ingedekt met beleggingen die minimaal dezelfde opbrengst garanderen op dezelfde duurtijd, kunnen de verzekeraars op termijn in de problemen geraken om aan

Lees verder

Twijfels over de solvabiliteit van Curalia

De gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij Curalia moet drastisch ingrijpen in haar productaanbod. Dat heeft alles te maken met de lage marktrente en de nakende invoering van Solvency II. De maatschappij verzekert hoofdzakelijk extra-legale pensioenen van artsen, apothekers, tandartsen en kinesitherapeuten. Dat gebeurt in een zogenaamde Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) formule en een RIZIV-contract. Dat laatste is een contract dat vrije beroepers in

Lees verder