Tag Archives: VLABEL

Verzekeringsgift niet langer vrij van erfbelasting

De beleggingsverzekering is een nuttig instrument om aan successieplanning te doen. Dankzij de verzekeringsgift kon een levensverzekering geschonken worden zonder dat de begiftigde daar erfbelasting moest op betalen. Er was enkel schenkbelasting verschuldigd (3 of 7%). In Vlaanderen is de verzekeringsgift echter niet langer vrijgesteld van erfbelasting. Standpunt Vlaamse belastingdienst Nu de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) bevoegd is voor registratie- en

Lees verder